Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka, nektarina, trešanja i šljiva, te manjih i mješovitih voćnih nasada uz okućnice ili vikendice

Temperature zraka su od početka 2024. jako promjenljive: neobično toplo vrijeme bilježili smo zadnja četiri dana protekle 2023. i prva četiri dana ove 2024. godine, jer su tada najviše dnevne vrijednosti često bile u rasponu 14,0-15,2°C! Naprotiv, mjereno od 8. siječnja do 3. veljače 2024. niske su negativne jutarnje temperature gotovo svakodnevno bile u rasponu od -1,9 do -11,7°C (stoga je protekli mjesec siječanj tek malo bio topliji od očekivane vrijednosti) (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature (°C) i mjesečne oborine (mm) tijekom proteklog zimskog razdoblja 2023./2024. godine u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti studeni 2023. prosinac 2023. siječanj 2024. **veljača 2024.
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2023./2024. 6,2°C 67,4 2,4°C 60,8 0,6°C 48,9 7,3°C 28,8
*Prosjek 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6 0,7°C 43,3
Razlika (±) +2,0°C -5,3 +1,5°C +6,9 +0,5°C +18,2 +6,6°C -14,5

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca; **izmjereno do 26.2. 2024. u 6.00 sati!

Ipak, ponovno je neobično je toplo u svim danima nakon 3. veljače 2024.: najviše su dnevne temperature zraka gotovo svakodnevno u rasponu od 12,5° do 18,6°C! Jutra su posljednjih dvadesetak dana bez negativnih vrijednosti (izuzev u blizini riječnih dolina gdje su povremeno bilježene manje negativne vrijednosti od 13.2.-17.2. o.g.)! Mjesec veljača je u dosadašnjem dijelu čak 6,6°C topliji od očekivanja, pa suma prosječnih temperatura zraka od početka ove kalendarske do jučerašnjeg je dana (1.1.-25.2. 2024.) iznosi čak 245,6°C!

Zbog iznadprosječno tople zime 2023./2024. (vidi Tablicu 1.) na zimskim  pupovima bresaka i nektarina već je od sredine ovog mjeseca vidljiv početak bubrenja pupova (razvojni stadij B). Ipak, značajnije smo oborine ove godine zabilježili samo u prvom tjednu proteklog mjeseca siječnja (u središnjem je dijelu Međimurja uz rijeku Muru tada izmjereno 45,2 mm) i tijekom dana 11.2./12.2. 2024. (24,0 mm)! U narednim danima nadalje će biti iznadprosječno toplo razdoblje, s najvišim temperaturama zraka 14-16°C a najniže jutarnje 5-6°C! Moguće nove oborine očekujemo tijekom sutrašnjeg dana (svega nekoliko mm) i krajem ovog tjedna (01.3./02.3. 2024.)!

U takvim uvjetima većina vlasnika plantažnih voćnjaka i manjih mješovitih nasada uz okućnice i vikendice je obavila ili u narednih planira završiti zimsku rezidbu (naročito u manjim nasadima)!

U narednom razdoblju (nakon zimske rezidbe, u vrijeme bubrenja i početka otvaranja prvih pupova) valja planirati i početi provoditi prve usmjerene zaštite bakarnim pripravcima. Vremenski će uvjeti u narednih sedam dana moguće biti optimalni: najniže jutarnje temperature nešto više ili jednake 4-5°C, a dnevne će vrijednosti u narednih tjedan dana iznositi 14° do 16C°! Uglavnom ne očekujemo vjetar brzine >6 m/s (npr. danas) (za moguće prve mjere usmjerene zaštite koštičavog voća birati mirnije dane)!

Protekle smo 2023. godine u razdoblju od početka travnja do kraja kolovoza zabilježili čak 735,0 mm pa je ponovno pojava nekih gljivičnih bolesti na koštičavim voćkama zabilježena u svim slabije zaštićenim nasadima. Među njima ističemo palež cvjeta (naročito tijekom cvatnje višnja i šljiva) i trulež plodova (Monilinia laxa, Monilinia fructigena, Monilinia fructicola), kozičavost lišća trešanja i višnje (Blumeriella jaapii), te šupljikavost lišća (Stigmina carpophilla)! Važno je prilikom zimske rezidbe ukloniti sve osušene grančice ili grane i zaostale “mumificirane” plodove u krošnjama (skupiti ih i uništiti zakopavanjem ili spaljivanjem). Povišenu koncentraciju registriranih bakarnih pripravaka (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) je potrebno primijeniti u vrijeme bubrenja, a prije samog otvaranja zimskih pupova koštičavih voćaka. Moguće je za amatersku se primjenu na manjim se površinama ili pojedinačnim stablima često koristi kombinacija bakra i mineralnog (parafinskog) ulja!

VAŽNO: sve voćare i druge poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Aplikaciju je potrebno provesti za mirnog vremena, pri temperaturama zraka većim od 5°C i povišenoj relativnoj vlažnosti zraka, uz nešto veći utrošak škropiva. U manjim nasadima uz okućnice ili vikendice ove zaštitne mjere je moguće obaviti na većini voćnih vrsta. Pojedinačne voćke uz okućnice preporučujemo “okupati” zaštitnim bakarnim sredstvima u kombinaciji s mineralnim/parafinskim uljem. U plantažnim nasadima bresaka i nektarina važno je dan ili dva prije narednih najavljenih obiljnih oborina planirati i preventivno suzbijati uzročnika kovrčavosti lišća (Taphrina deformans), dok je kod šljiva, trešnje i višnje primjenu bakarnih pripravaka moguće odgoditi do razdoblja neposredno prije otvaranja zimskih pupova. U plantažnim nasadima u punoj rodnosti utrošiti barem 600-700 litara škropiva/ha.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr