Obavijest ratarima

Uslijed povišenih temperatura tijekom veljače došlo je do ponika korova. Pregledom nasada ozimih žitarica uočena je prisutnost širokolisnih korova kao što su vrste Galium spp., Veronica spp., Stelaria spp., Lamium spp., Capsela bursa-pastoris. i dr. i nekih uskolisnih korova kao što su Apera spica venti, Avena spp. itd..  Preporuča se proizvođačima koji nisu u jesenskom roku obavili tretiranje herbicidma  da naprave pregled usjeva, te ukoliko uz širokolisne primijete i ponik uskolisnih korova primjene kombinaciju herbicida koji djeluju i na širokolisne i na uskolisne korove dozvoljene u ozimim žitaricama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marija Prnjak, dipl.ing.agr.

Marija.prnjak@mps.hr