Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Porastom temperature u veljači došlo je do kretanje vegetacije. Zbog najavljenih oborina potrebno je obaviti preventivnu zaštitu koštičavog voća (trešnja, višnja) protiv uzročnika bolesti šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophilla), paleži cvijeta i grančica ( Monilinia spp.) i bakterijskih oboljenja sredstvima na osnovi bakra.

Bakrenim pripravcima se mogu dodati i mineralna ili parafinska ulja za suzbijanje prezimljujućih oblika štetnika (jaja lisnih uši, štitastih uši i crvenog voćnog pauka) ili gotove kombinacije bakra i mineralnog ulja.

Mjere zaštite je potrebno provesti za mirna vremena, temperature zraka trebaju biti više od 5 °C, uz povećan utrošak škropiva.

Kod koštičavog voća pripravci na osnovi bakra smiju se koristiti samo do otvaranja pupova!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

NAPOMENA: Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je propisno zbrinuti.

 

                                                                            Marina Samodol Farkaš, dipl.ing.agr

                                                                           e-mail: marina.s-farkas@mps.hr