Obavijest proizvođačima uljane repice

Obilaskom parcela i pregledom uljane  repice utvrđena je prisutnost proljetnih pipa : velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) i male repičine pipe  (Ceutorhynchus pallidactylus ).

Porast temperatura dovest će do porasta broja ovih štetnika. Kako bi se to spriječilo proizvođačima uljane repice u narednom razdoblju svakako preporučujemo redovito pratiti brojnost nametnika (poželjno se uz vizualne preglede postavljati žute ljepljive ploče ili žute posude) (prvo se pojavljuju štetne pipe, a tek naknadno repičin sjajnik), te prema potrebi provesti mjere usmjerene zaštite dopuštenim insekticidima za tu namjenu. (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Kritični brojevi kod kojih je potrebno vršiti tretiranje su:

mala pipa: 1 pipa/40 biljaka ili 1 pipa/m2

velika pipa: 1 pipa/5 biljaka ili 10-20 pipa u žutoj posudi

Kod odabira insekticida treba voditi računa da pri nižim dnevnim temperaturama ( ispod 10 °C) prednost treba dati pripravcima  iz skupine sintetskih piretroida , kao što su: DECIS 2,5, KARATE ZEON, CYTRIN MAX, SUMIALFA 5 Fl ,POLECI PLUS, COLUMBO, i dr..

Od ostalih insekticida mogu se primijeniti: MOSPILAN20 SG, MOSPILAN 20 SP

Tretiranja bi trebalo obaviti u dijelu dana kada su više temperature i nema vjetra.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 – posebno treba obratiti pozornost na točku 73, stavak 8 u kojem se navodi da je razdoblje obveznog čuvanja  evidencija i računa za kupljene pesticide, 3 godine ).

 

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr