Obavijest proizvođačima oraha

U nasadima oraha provesti jesensku zaštitu protiv bakterijskih oboljenja – bakterijske (crne) pjegavosti (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) i  bakterijskog raka oraha (Botryosphaeria dothidea), te raka kore (Nectria galligena).

Zaštitu provesti primjenom pripravka na osnovi bakra:

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP* (* proširenje uporabe na male kulture i/ili male namjene )(bakrov hidroksid- kalcij sulfat kompleks). 

Protiv bakterioza, tretiranje se provodi do pojave resa. Ne primjenjivati u razdobljima hladnog vremena ili povišene vlažnosti zraka. Primjenjuje se u količini 0,6-1,0 kg/ha.

NEORAM WG (bakarni oksiklorid)

Protiv raka kore (Nectria galligena). U jesensko-zimskim tretiranjima primjenjuje se u koncentraciji 0,45 % (450 g na 100 l vode).

CUPRABLAU Z 35 WG (bakreni oksiklorid)

Protiv  bakterioze i bakterijskog rak. Primjenjuje se u količini od 1,6-1,7 kg/ha uz utrošak vode 1000-1500 l/ha.

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr