Preporuka za suzbijanje ozimih žitarica

Nakon sjetve i prije nicanja te nakon nicanja usjeva moguća je primjena herbicida koji djelotvornost zadržavaju do proljeća, a suzbijaju korovne vrste koje niču zajedno sa usjevom.

Najčešći korovi koji niču zajedno s usjevom: mišjakinja, jarmen čestoslavica, mrtva kopriva, divlja zob, mišji repak, slakoperka (paulj) koji ovisno o brojnosti na parceli ometaju usjev u razvoju.

Herbicidi koji imaju dozvolu u ozimim žitaricama za primjenu u jesen: Alister New, Pendus 330 EC, Jura EC, Legacy Plus, Tornado forte, Filon EC, Lector Delta i drugi.

Kod primjene herbicida, dnevne temperature zraka  ne bi trebale biti manje od 5°C, a noćne ispod 0°C.

Radi moguće fitotoksičnosti u fazi klijanja i nicanja žitarica ne preporučuje se primjena herbicida.

Sredstva za zaštitu bilja primjenjujte sukladno uputi, ambalažu treba zbrinuti na propisan način, popuniti evidenciju primjene sredstava za zaštitu bilja.

Svi podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                                                                                                      Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                      Vesna.Bradic@mps.hr