Konferencija europskih malih sirara u Švicarskoj

Europski mali sirari koji imaju obiteljske ili obrtničke sirane udruženi su u mrežu malih sirara FACEnetwork i sastaju se jednom godišnje kako bi razmijenili ideje, raspravljali o važnim temama i usporedili svoja iskustva i taj u početku jednodnevni događaj je prerastao u višednevni kongres, koji uključuje posjete farmama, konferenciju i rasprave unutar radnih grupa. Svake godine kongres organizira druga zemlja članica.

13. po redu međunarodna konferencija održana je od 11. do 13. listopada u kantonu Fribourg u mjestu Grangeneuve u Švicarskoj, a u sklopu konferencije održana je i godišnja skupština FACEnetwork (Farmhaus and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network).

Organizator konferencije je bila krovna organizacija sirarskih stručnjaka FROMARTE koja daje veliku podršku i pruža pomoć malim obrtničkim siranama na području raznih usluga, usavršavanja, odnosa s javnošću te politike i tržišta. Brine se za oko 500 obrtničkih i obiteljskih sirana diljem Švicarske. One prerađuju oko 1,1 milijun tona mlijeka ili 1/3 godišnje proizvodnje od 9.700 proizvođača, a proizvedu 115.000 tona sira ili 2/3 švicarske proizvodnje sira (imaju oko 80% udjela u izvozu sira). Obrtničke i obiteljske sirane osiguravaju oko 2400 radnih mjesta, uglavnom u ruralnim područjima s još oko 450 pripravnika koji se školuju za zanimanje majstora sirara.

Grangeneuve je selo u kojem se nalazi centar kompetencija kantona Fribourg odnosno Institut za obuku, savjetovanje i pomoć u području poljoprivrede (stočarstva, hortikulture, proizvodnje hrane, ekonomije, menagementa i šumarstva). Prvi spomen naselja potječe iz  1263. godine Grangi Nouva. Farma Grangeneuve se spominje 1834. godine sa stajom, žitnicom, pečenjarom, drvarnicom i ciglanom. Godine 1900. u Grangeneuveu je osnovana poljoprivredna škola, a godine 1923. Poljoprivredni institut kantona Fribourg s mljekarskom sekcijom i školskom siranom premješten je u Grangeneuve. Uslijedila je 1929. stočarska, 1931. voćarsko-hortikulturna i 1933. biljno-fitosanitarna sekcija. Poljoprivredna škola se premjestila u Grangeneuve 1967. godine, a obnovljena 1981. godine. Savezni istraživački institut za stočarstvo (od 2017. Agroscope) ima sjedište u Grangeneuveu od 1974. godine. Poljoprivredni institut Grangeneueve je u stvari istinski centar kompetencija za poljoprivredu kantona Fribourg u kojem možete vidjeti i naučiti sve šta trebate znati u biljnoj i stočarskoj proizvodnji i preradi te šumarstvu.

Ovogodišnja predavanja, prezentacije i radne grupe bavile su se svim aspektima proizvodnje i prerade sirovog mlijeka kroz razna predavanja i radionice, a prvog dana je bio organiziran posjet na šest različitih destinacija koje su uključivale posjet jednoj sirani i dvjema farmama:

Tour 1: Gruyère AOP

Tour 2: Vacherin fribourgeois AOP

Tour 3: Mountain cheese from Fribourg

Tour 4: Emmental AOP

Tour 5: Various cheeses from Berne

Hrvatski sudionici konferencije su sudjelovali na četvrtoj turi (stručnom izletu): Emmental AOP (appellation d’origine protégée – u hrvatskoj: zaštićena oznaka izvornosti ZOI).

Posjetili smo siranu Berg-Käserei Oberbütschel u kantonu Bern na 922 metra nadmorske visine te dvije farme krava u blizini, koje proizvode mlijeko po pravilima za zaštićeni sir Emmentaler (bez silaže). Izlet nam je pokazao sve ono šta uvijek i zamišljamo kada pomislimo na Švicarsku – brežuljci i planine sa zelenim pašnjacima i kravama gdje god pogledate te sveprisutnim zvukovima zvona.

Između mnoštva mliječnih farmi naišli smo i na farme kokoši nesilica na otvorenom, uzgoj konja i ovaca te neizbježne turističke usluge u ruralnom prostoru.

Vrhunac konferencije koji mami i oko i nepce svakog sudionika i istinskog ljubitelja sira bio je cheese buffet sa izuzetno lijepo i maštovito prezentiranim sirevima iz različitih regija Europe. Prezentaciju svih sireva su napravili djelatnici kuhinje instituta koji se svakodnevno brinu za prehranu svih učenika, studenata i zaposlenika.

Možemo zaključiti da svaki izlet, ekskurzija, konferencija ili samo razgovor s kolegama u europskim zemljama nam daju novi polet i nadu da možda i naše mljekarstvo i sirarstvo neće nestati jer se nakon povratka uvijek zapitate pa zar i mi ne možemo krenuti tim koracima i postići barem dio njihovog uspjeha.

 

Anđelka Pejaković, dipl. ing. agr.

Barbara Sever, mag. ing. agr.