Obavijest maslinarima

Pregledom feromonskih lovki na opažačkim lokalitetima u Splitsko-dalmatinskoj županiji bilježi se porast populacije maslinine muhe te je ona na većini lokaliteta srednjeg do jakog intenziteta.

Oborine u prethodnom razdoblju pogodovale su punjenju plodova što ih čini privlačnijim za polaganje jajašaca i ostvarivanje zaraze.

Maslinarima preporučamo pregled žutih ploča postavljenih u masliniku, pregled i utvrđivanje zaraze plodova (100 plodova po lokalitetu) a ovisno o postotku zaraze da provedu odgovarajuće mjere zaštite.

Kurativno tretiranje (cijelog nasada) je opravdano kada je zaraženo (aktivni ubod jaje + ličinka)  oko 10 % plodova.

Prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu registrirani pripravci su na osnovi: – flupiradifuron -SIVANTO PRIME;

-deltametrin*-   DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC, DELTAGRI

Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od dvije muhe/tjedno na običnoj žutoj ploči  ili do 5% napadnutih plodova .

U tu svrhu se  može nastaviti koristiti gotovi pripravak pod nazivom Success bait  ili kombinacija Buminala i insekticida. Ova metoda daje zadovoljavajuće rezultata ako se primjeni na širem području u izoliranim ili poluizoliranim maslinicima.

U maslinicima u kojima se do sada redovito primjenjivala kaolinska glina i u kojima nema zaraze može se nastaviti s ovom vrstom zaštite.

U ekološkoj proizvodnji dozvoljena je primjena kaolinske gline i Success baita.

Napomena:*Projektom istraživanja osjetljivosti maslinine muhe  (Bactrocera oleae) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom dijelu Hrvatske, pripravci na osnovi deltrametrina imaju dozvolu, ali nemaju učinkovitost u njenom suzbijanju (https://rezistentnost-szb-hr).

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Napominjemo, prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja i propisno zbrinuti ambalažu.

 

Silvija Marušić dipl.ing. agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr