Izvanredna uputa vinogradarima o završnim mjerama zaštite u prvoj polovici kolovoza

Od posljednje je upute za zaštitu vinograda (četvrte nakon cvatnje) proteklo je samo deset dana (25.7. 2023.)!

 

Neobično je meteorološko razdoblje: vrlo je toplo, sparno i često padaju grmljavinske oborine! U posljednjih je 10-ak dana (24.7.-03.8.) na području vinorodne općine Štrigova   palo 58,2 mm oborina, dok je u proteklih mjesec dana (04.7.-04.8. 2023.) na istom mjestu zabilježeno čak 188,8 mm kiše! Lokalno je tuča uvečer 30.7. 2023. oštetila vinograde na pojedinim mjestima Svetog Urbana! Prosječna je temperatura zraka u proteklom mjesecu srpnju na području vinorodne općine Štrigova bila +1°C iznad očekivane mnogogodišnje vrijednosti (20,8°C)! Nove i obilnije oborine (50-ak mm ili više) očekujemo već tijekom naredne noći (04.8./05.8.), a moguće su padaline i početkom idućeg tjedna (07.8./08.8.)!  Najviše dnevne temperature u narednih 5-6 dana očekujemo u rasponu 22-28°C, dok će najniže jutarnje iznositi 9-16°C!

Time je nastavljen trend iznadprosječno vlažnog, kišovitog, sparnog i vrućeg razdoblja koje bilježimo od zadnje dekade mjeseca svibnja o.g.! Od sredine proteklog mjeseca srpnja o.g. suma temperatura >10°C (mjereno od početka travnja o.g.) dostigla je tijekom jučerašnjeg dana (03.8.) vrijednost = 925.5°C, pa s prvim danima kolovoza bilježimo početak dozrijevanja vinskih sorti grožđa ranijih epoha (npr. na sorti Pinot sivi vidljive promjene boja bobica od početka ovog tjedna) (u Tablici 1. pri zadnjoj uputi od 25.7. 2023. navedene su sume temperatura (>10°C) mjerene od početka mjeseca travnja do sredine srpnja za proteklih trinaest sezona)!

U takvim smo uvjetima u dosadašnjem dijelu vegetacije na netretiranoj lozi (u poljskim mikro– i makro-pokusima na vinskim sortama Moslavac bijeli ili Šipon, Kerner i Chardonnay) bilježili vrlo povoljne uvjete za epidemijski (sekundarni) razvoj tri uzročnika bolesti: plamenjače (Plasmopara), pepelnice (Erysiphe) i crne truleži (Guignardia) (vidi Tablicu 1.)! Do jučerašnjeg dana pepelnica je na netretiranom grožđu zarazila >90 % bobica, dok je plamenjača (Plasmopara) na netretiranom grožđu značajne štete pričinila nakon 29. lipnja 2023. (>85 %)!

 

Tablica 1. Prva pojava i dosadašnji značaj uzročnika bolesti vinove loze u poljskom makro- i mikro-pokusu (Sveti Urban, Vučetinec) na netretiranom trsju sorte Chardonnay, Kerner i Moslavac bijeli (Šipon) tijekom 2023. godine (do 03.8. 2023.):

Uzročnik bolesti Datum prve pojave Zaraženi organi Štetnost
Siva plijesan (Botrytis) 15.5. 2023. lišće Ne
Siva plijesan (Botrytis) 18.5. 2023. cvjetni organi Ne
Plamenjača (Plasmopara) 22.5. 2023. lišće Da
Plamenjača (Plasmopara) 21.6. 2023. *grožđe >85 %
Crna trulež (Guignardia) 15.6. 2023. lišće Ne (?)**
Crna trulež (Guignardia) 10.7. 2023. *grožđe >45 %
Crna pjegavost (Phomopsis) 16.6. 2023. donje lišće ?
Pepelnica (Erysiphe) 03.7. 2023. *grožđe >90 %

*ocjena zaraze grožđa na dane 28.7.-03.8. 2023.! **prema iskustvima iz 2021. tijekom iznadprosječno vlažnog kolovoza možemo očekivati i štete od crne truleži na nezaštićenom lišću vinskih sorti!

 

U poljskom mikro-pokusu na lokalitetu Vučetinec (općina Sveti Juraj na Bregu) nakon šest usmjerenih aplikacija provedenih u razdoblju 13.5.-14.7. 2023. (uz prosječni razmak tretiranja 12,4 dana između kojih je prosječno zabilježeno 52,6 mm oborina) plamenjača (Plasmopara) u razdoblju 29.6.-28.7. uništila >80 % grožđa (netretirano plamenjača)! Naknadno se nakon 03. srpnja o.g. počela razvijati pepelnica (Erysiphe), te je do početka kolovoza o.g. uništila >90 % grožđa (netretirano pepelnica) (na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon)! Nije sa svim kemijskim i biološkim članovima je dobivena očekivana djelotvornost! Već prema ranijim iskustvima, ponovno je tijekom 2023. dobivena slabija djelotvornost nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini i po prvi puta njihova kombinacija sa inhibitorima sukcinat dehidrogenaze i dr.)! Također, već treću sezonu zaredom je potvrđeno da neki organski pripravci vrlo učinkoviti za suzbijanje plamenjače (Plasmopara) i pepelnice (Erysiphe) postrano pokazuju slabiji učinak na crnu trulež grožđa (Guignardia)! Stoga je moguće da kod nekih vinogradara koji su učinkovito suzbijali plamenjaču i pepelnicu, zbog (ne)spretnog izbora mješavina pripravaka (tzv. “tank-mix”) zabilježimo značajne štete na grožđu od uzročnika crne truleži (Guignardia)!

VAŽNO: Prema iskustvima iz 2021. godine crna trulež (Guignardia) još uvijek tijekom kolovoza može uzrokovati značajne štete na grožđu, naročito u vinskih sorti sredne kasne epohe dozrijevanja (npr. Graševina, Rajnski rizling, Moslavac bijeli ili Šipon)! Tome mogu u narednom razdoblju pogodovati iznadprosječno kišoviti dani, ako i izbor fungicida koje vinogradari koriste u svojim nasadima (većina organskih fungicida registriranih za suzbijanje plamenjače kratke karence za vinske sorte nije dovoljno učinkovita protiv crne truleži grožđa)!

Vruće, kišovito i sparno razdoblje, tijekom mjeseca kolovoza još uvijek odgovara razvoju “kasne” plamenjače (Plasmopara) na vršnom lišću. Također, još uvijek je moguć razvoj kasne pepelnice (Erysiphe) na bobicama i(ili) peteljkovini grozda (ranijih smo sezona ovu pojavu tijekom kolovoza bilježili na dominantnim sortama kasnije epohe dozrijevanja, npr. Moslavac ili Šipon, Rajnski rizling pa čak i na Graševini).

 

Tablica 2. Ulovi odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) na žute ljepljive ploče na nekim praćenim mjestima u Međimurskom vinogorju 08.-31.7. 2023. godine:

Datum pregleda Neki od lokaliteta gdje se žutim pločama prati brojnost američkog cvrčka
Banfi Sv.Urban 1 Sv.Urban 2 Sv.Urban 3 Ž.Gora 1 Ž.Gora 2 Vučetinec
10.7. 0 0 0 0 0 0 0
19.7. 0 0 0 0 0 0 2
25.7. 0 0 0 0 0 0 0
31.7. 0 3 1 1,6 2 3 2

 

 

U posljednjoj uputi od 25.7. 2023. vinogradarima smo preporučili postavljanjem žutih ljepljivih ploča započeti praćenjem populacije odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Isto je potrebno kako bi se moguće obavilo dodatno tretiranje (ako se na jednu ploču tijekom tjedan dana krajem srpnja i/ili početkom kolovoza o.g. uhvati barem četiri odrasla oblika ovog štetnika)! Prvi odrasli oblik američkog cvrčka (Scaphoideus) u Međimurskom vinogorju smo zabilježili 19.7. 2023. (vidi Tablicu 2.), ali zbog učestalih kišnih i vjetrovitih dana (u posljednjih 10 dana svaki drugi dan su bilježene oborine >1 mm), na većini praćenih lokaliteta krajem srpnja i početkom kolovoza nissu zabilježeni kritičan ulovi ovog štetnika!

Premda prve neželjene promjene u Međimurskom vinogorju nalik na fitoplazmatske žutice primjećujemo ove sezone već od treće dekade mjeseca lipnja, tipični se simptomi prema kojima sa velikom sigurnošću raspoznajemo ovu bolest razvijaju tek od kraja mjeseca srpnja i početkom kolovoza o.g.!

Stoga sve vinogradare u Međimurju upućujemo na obveze poduzimanja propisanih mjere za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje zlatne žutice vinove loze!

VAŽNO: “Rizični položaji” na moguću pojavu i širenje zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence doreé MLO syn. Candidatus phytoplasma vitis) u Međimurskom vinogorju su svi vinogradi udaljeni 500-1.000 m zračne linije od nasada gdje se još uzgajaju direktno rodni američki hibridi (npr. Isabelle, Otello, Noah, Clinton i dr.), te u ostalim vinogradima u kojima se nakon cvatnje nije provodilo usmjereno suzbijanje američkog cvrčka! Odrasli oblici američkog cvrčka bit će “aktivni u prijenosu zlatne žutice” sa oboljelog na zdravo trsje narednih 60-tak dana (krajem srpnja, tijekom kolovoza i početkom rujna)!

Na bolesnom trsju preporučujemo odmah odrezati zaražene mladice, te po potrebi naknadno iskrčiti trsje!

Žute ljepljive ploče ili mladice loze sa simptomima nalik na zlatnu žuticu možete na prepoznavanje dostaviti u prostorije Uprave u Čakovcu!

Američkog cvrčka preporučujemo još početkom kolovoza 2023. suzbijati u mladim vinogradima sadnje 2023. i 2022. godine, kao i u loznim rasadnicima!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Zbog moguće primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Sa narednim početkom dozrijevanja grožđa ranije epohe dozrijevanja vinogradare upozoravamo i na octenu mušicu pjegavih krila (Drosophila suzukii), štetnika koji izravno utječe na širenje vrlo opasne kisele truleži grožđa! Na položajima i sortama gdje je ova bolest bila dominantan problem u proteklim sezonama preporučujemo u narednim danima započeti postavljanjem plastičnih boca zapremine 250, 500 ili 750 ml na kojima se izbuše simetrično izbušene rupice (promjera 5 mm otprilike 3 cm ispod čepa boce). U boce se ulije jabučni ocat (ili vinski ocat ili vodena otopina kvasca sa dodatkom šećera) do otprilike polovice zapremine. Primjenom ovakvih mamaca djelomično se smanjuje populacija octenih mušica!

Aktivni let druge ili ljetne generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) trajao je na svim praćenim mjestima u središnjem dijelu vinogorja u razdoblju 27.6.-25.7. 2023.! Prve štete na bobicama vinske sorte Moslavac bijeli (Šipon) od gusjenica ljetne generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia) primijetili smo 31.7. 2023.! Njihovo usmjereno suzbijanje početkom kolovoza o.g. više nije potrebno!

U mladim vinogradima sadnje 2023. i 2022. nastaviti intenzivnu zaštitu protiv plamenjače prema ranijim uputama, te im dodati jedan od organskih ili sumpornih fungicida protiv pepelnice.

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr