Obavijest posjednicima biljaka domaćina sredozemne voćne muhe Ceratitis capitata (Wiedemann)

Podsjećamo proizvođače bresaka, nektarina , smokava, šljiva i ostalih biljaka domaćina sredozemne voćne muhe  na postupanje prema Naredbi (NN 53/2023) o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann.

Dubrovačko-neretvanska županija s naglaskom na dolinu rijeke Neretve te administrativno područje gradova Opuzen, Metković i Ploče , općina Slivno, Kula Norinska i Zažablje  obuhvaćaju područje od posebnog gospodarskog značaja .

Posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su:

Radi sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe na ugroženim područjima iz članka 3. stavka 1. točke 1. ove Naredbe, specijalizirani subjekti i osobe koje nisu specijalizirani subjekti, a u čijem su posjedu biljke domaćini sredozemne voćne muhe obvezni su:

  1. redovito krčiti samonikle biljke domaćine sredozemne voćne muhe na svojim posjedima

 

  1. zapušteno poljoprivredno zemljište privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ga redovito održavati i obrađivati u skladu s odredbama propisa koji uređuje održavanje, zaštitu, korištenje, namjenu, naknadu i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem

 

  1. provoditi higijenske mjere prikupljanja i zbrinjavanja svih otpalih plodova s tla, odnosno provoditi mjere prikupljanja zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe, otkupa, sortiranja, pakiranja ili prikupljanja u skladištu plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe te ih zbrinjavati na jedan od sljedećih načina kojim će se učinkovito uništiti ličinke sredozemne voćne muhe:

 

– prikupljanjem plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe i zakopavanjem u roku od 24 sata te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili – prikupljanjem plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe i držanjem u hladnjačama na temperaturi od minimalno 0 °C najmanje 10 dana ili

 

– prikupljanjem plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama na otvorenom najmanje 10 dana

 

  1. omogućiti stručnjacima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu pristup biljkama domaćinima sredozemne voćne muhe u svrhu praćenja populacije sredozemne voćne muhe.

 

 

 

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi fitosanitarna inspekcija u skladu s propisom kojim se uređuje područje biljnog zdravstva te poljoprivredna inspekcija u skladu s propisom kojim se uređuje održavanje, zaštita, korištenje namjena, naknada i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.

 

https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/53/930/pdf

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.

Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis