Obavijest voćarima

Od zadnje preporučene zaštite plantažnih nasada jabuka proteklo je više od 14 dana. U tom razdoblju prevladavalo je vruće i sparno vrijeme uz povremene oborine, a na nekim lokalitetima zabilježene su i štete od tuče i olujnog vjetra.

Za posljednje zaštite jabuka protiv krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) prednost dajemo pripravcima koji ujedno djeluju i na uzročnike truleži plodova: gorka trulež (Gloesporium spp.), smeđa trulež ploda (Stemphylium spp.), trulež plodova (Neofabraea spp): Caption 80 WG (karenca 21), Kapetan 80 WG (karenca 21 dan), Scab 80 WG (karenca 21 dan), Bellis (7 dana za jabuke za hladnjaču; 14 dana za jabuke za tržište) ili Scala (7 dana za suzbijanje skladišnih bolesti; 56 dana za krastavost).

Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) i krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) mogu se koristiti pripravci na bazi strobilurina ( Zato plus – karenca 21 dan, Zato 50 WG-karenca 14 dana) ili kombinirani pripravci (Nativo 75 WG, Luna expirience– karenca 14 dana).

Od sredine mjeseca srpnja bilježimo kritičan let jabučnog savijača (Cydia pomonella ). U nasadima jabuka, gdje je od posljednje primjene insekticida proteklo više od 14 dana potrebno je ponoviti tretiranje jednim od sljedećih insekticida: Affirm (K -7), Affirm opti (K -7), Coragen 20 SC (K -14), Mospilan 20 SP (K -14), Delegate 250 WG (K-7), Voliam targo (K -14) i dr.

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji, a tretiranje obavite u vrijeme kada pčele ne lete.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr