Obavijest voćarima

Kiša, olujni pljuskovi koji su obilježili protekli tjedan isprali su zaštitna sredstava te je potrebno ponoviti zaštitu kasnih sorti jabuka protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) koristeći se pripravcima koji ujedno djeluju i na trulež ploda (Colletotrichum): Caption 80 WG, Bellis, Scab 80 WG

 

 

Za zaštutu od pepelnice (Podosphera leucotricha) primijeniti jedan od pripravaka: Luna experience (K-14), Nativo WG i dr.

 

I dalje bilježimo let jabučnog savijača (Cydia pomonela) te nekih drugih savijača te je potrebno ponoviti zaštitu jednim od insekticida vodeći računa o karenci insekticida i vremenu dozrijevanja jabuka: Affirm, Affirm opti,Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP i dr.

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom, ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr