Obavijest vinogradarima

Zbog promjenjivog vremena, važno je i dalje provoditi zaštitu protiv pepelnice, te plamenjače vinove loze.

Preparati koji imaju dozvolu za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) navedeni su u tablici

 

PREPARAT KARENCA
KUSABI SC 28 dana
TALENDO SC 28 dana
VIVANDO SC 28 dana
COLLIS SC 28 dana
LUNA EXPERIANCE SC 14 dana
DYNALI EC 21 dan
TOPAS 100 EC 28 dana
Sumporni pripravci 35 dana

 

Kod primjene sumpornih pripravaka potrebno je paziti na temperaturu zraka koja ne smije prelaziti 25℃, jer može doći do fitotoksičnosti.

Zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) moguće je provesti fungicidima navedenim u tablici.

PREPARAT KARENCA
AZIMUT 80 WG 28 dana
LEIMAY 28 dana
MILDICUT 25 SC 21 dan
AMPEXIO 21 dan
RIDOMIL GOLD R 21 dan
Bakreni pripravci 35 dana

 

Ukoliko se preparati kao što su POLYRAM DF, CABRIO TOP, KASTOR WP kombiniraju sa sumpornim preparatima, karenca se produžuje na 56 dana.

Ovisno o početku promjene boja i mekšanja bobica protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) moguće je primijeniti preparate navedene u tablici.

 

 

PREPARAT KARENCA
PYRUS 400SC 28 dana
TELDOR SC 500 21 dan
CANTUS WG 28 dana
SWITCH 62,5 WG 21 dan
GEOXE 21 dan

 

Važno je pratiti pojavu američkog cvrčka na žutim ljepljivim pločama.  Ako se tijekom mjeseca srpnja utvrdi prisutnost odraslog oblika američkog cvrčka, potrebno je krajem srpnja, početkom kolovoza obaviti i treće tretiranje. Insekticidi su navedeni u tablici:

 

PREPARAT KARENCA
ABANTO 3 dana
PYREGARD 3 dana
ASSET FIVE 1 dan
SIVANTO PRIME 14 dana
KRISANT EC 3 dana
MAVRIK FLO 21 dan
DIREKT GRREN 3 dana
DECIS 2,5EC 21 dan
SUMIALFA 5FL 21 dan
CYTHRIN MAX 21 dan
DIREKT GREEN 3 dana
PIRECRIS 3 dana

 

Prilikom primjene insekticida potrebno je pokositi sav cvatući korov i zaštitu provoditi u večernjim satima zbog zaštite pčela.

Ovisno o planiranim rokovima berbe paziti na karence pojedinih preparata.

Vinogradi koji su stradali od tuče preporuka je da se koriste i fiziološki biostimulatori kao što su: Drin, Megafol, Amino Vital, Algo Vital, Poly Amin, Diamin Plus i dr.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti.

 

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr