Obavijest maslinarima

Nevrijeme praćeno tučom zahvatilo je područje zapadnog dijela otoka Korčule te prouzročilo štete u nasadima maslina.

Maslinarima preporučujemo napraviti zaštitu nasada i dezinfekciju nastalih rana kako bi se onemogućio ulazak patogena u biljno tkivo pripravcima na osnovi bakra u manjim koncentracijama. Za istu namjenu može se koristiti biološki  pripravak Serenade Aso na osnovi Bacillus amyloliquefaciens  koji je dozvoljen u ekološkom sustavu proizvodnje.

Preporučujemo primjenu biostimulatora na osnovi aminokiselina koji stimuliraju biljku da lakše prebrodi stresne uvjete.

Popis registriranih i dozvoljenih pripravaka nalazi se na poveznici Fitosanitarnog  informacijskog sustava Ministarstva poljoprivrede  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za Dubrovačko-neretvansku županiju planirano je 23.08.2023.g. u vremenu od 10:00 -13.00 h na adresi Jasenska bb, Opuzen (ispred Poljoprometa).

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

 e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis