Obavijest vlasnicima plantažnih nasada oraha i vlasnicima pojedinačnih stabla oraha

Vlasnike plantažnih nasada oraha i pojedinačnih stabla oraha obavještavamo o početku leta, te potrebi praćenja i suzbijanja odraslih oblika orahove muhe (Rhagoletis completa). Ovogodišnje praćenje leta orahove muhe započeli smo početkom srpnja (03.07.), a prve odrasle oblike zabilježili smo na žutim ljepljivim pločama s atraktantom (Csalomon) u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja u danima 22.7-24.7. 2023. (proteklog vikenda)! Prema višegodišnjim iskustvima krajem srpnja a naročito tijekom mjeseca kolovoza očekujemo najveću brojnost odraslih oblika orahove muhe (vidi Tablicu 1.)!

 

Tablica 1. Dinamika ulova odraslih oblika orahove muhe (Rhagoletis completa) u sjevernim hrvatskim područjima tijekom proteklih devet godina (2011.-2022.):

Godina praćenja Ulov orahove muhe na žute ljepljive ploče Ukupan godišnji ulov
srpanj kolovoz rujan
2011.* 2 4 6
2012.** 197 743 7 937
2013.** 15 286 326 627
2014.** 89 648 5 742
2015.** 74 165 22 261
2016.** 60 47 10 117
2017.** 1 9 5 15***
2018.** 14 164 13 191
2019.** 23 286 11 320
2020.** 17 196 19 232
2021.** 6 32 3 41***
2022. 29 187 4 220

*granični lokalitet u zapadnom dijelu Međimurja (matični nasad oraha); **pojedinačno stablo uz poljski put u središnjem dijelu kraj Čakovca! Najraniji ulov orahove muhe: 9.7. 2013.! Najkasniji ulov orahove muhe: 23.9. 2012.!; ***totalne ili djelomične štete od proljetnog smrzavanja (na praćenom stablu nije bilo plodova oraha)!

 

U narednom razdoblju orahova muha čine najveće štete, a 7-10 dana nakon prvih ulova preporučujemo započeti mjerama usmjerene zaštite (naročito na lokalitetima gdje su ranijih sezona zabilježene značajni gubitci plodova oraha)!

Iskustva u Međimurju dobivena još 2012. i 2013. sezone dokazuju da je masa (težina) jezgre napadnutih plodova bila je 20 % manja od nezaraženih, ali je pritom kvaliteta bila značajno narušena zbog razvoja suhe truleži! Stoga sve više vlasnika stabla oraha posljednjih sezona dojavljuje štete koje nalikuju napadu orahove muhe i tražili preporuke za moguće suzbijanje.

Orahova muha ima samo jednu generaciju godišnje a pojavljuje se sredinom i krajem ljeta. Desetak dana nakon prve pojave muha počinje odlaganje jaja. Ženke odlažu oko 15 jaja u zelenu lupinu iz kojih nakon 5 dana izlaze ličinke. Zelene lupina oraha postaje mekana, zbog tanina koji se oslobađaju s vremenom pocrni, te se zalijepi za ljusku oraha i teško se odvaja od nje. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drveću. Ranije napadnuti plodovi oraha od muhe obično otpadaju sa stabla.

VAŽNO: Utvrđivanje prisutnosti i praćenje populacije orahove muhe (početak, vrhunac i kraj leta) je moguće pomoću žutih ljepljivih ploča. U sunčane donje dijelove krošnje (gdje se muha najradije zadržava) žute ljepljive ploče je potrebno vješati najkasnije u vrijeme početka leta odraslih oblika orahove muhe (sredinom ili krajem srpnja). Svaka 2-3 tjedna ploče je potrebno zamijeniti novima (kod brojnijeg ulova muha i ranije). Radi potreba određivanja rokova kemijskog suzbijanja na taj je način na 1 hektaru površine oraha potrebno objesiti barem 3 ljepljive ploče. Kontrolu ploča obavljamo svaka 2-3 dana, jer na taj način dobivamo uvid u dinamiku leta muhe, a veći broj postavljenih ploča po stablu oraha omogućuje veći ulov muha pa se na taj način može smanjiti njihova štetnost (primjerice, u svrhu smanjenja šteta od orahove muhe metodom masovnog ulova odraslih oblika preporučuje se postavljati 2-10 žutih ljepljivih ploča po drvu ili 20-24 komada/100 m²)!

Svim vlasnicima pojedinačnih stabla oraha koji žele spriječiti štete od orahove muhe preporučujemo na stabla vješati žute ljepljive ploče. Žute ljepljive ploče dovoljno vješati u donjem dijelu krošnje stabala oraha!

Mogućnosti i praktična iskustva usmjerenog kemijskog suzbijanja orahove muhe:

Nakon povlačenja s tržišta i zabrane primjene djelatne tvari fosmet, u našoj zemlji nema dopuštenih kemijskih insekticida za suzbijanje orahove muhe (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). No, na orahovu muhu su također djelotvorni i neki pripravci registrirani za suzbijanje drugih nametnika (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno količini i rasporedu oborina, te najvišim dnevnim temperaturama i pojavi odraslih oblika orahove muhe, tretiranja treba ponavljati u razmacima 10-atk dana, te je ukupno na taj način potrebno provesti barem 4 do 6 usmjerenih aplikacija u kritičnom razdoblju (od kraja srpnja pa sve do početka ili sredine mjeseca rujna)! Tretiranje je moguće obaviti u večernjim satima, samo u nasadima s nižim stablima manjeg volumena krošnje. Zbog potencijalne opasnosti insekticida na pčele medarice, u nasadima oraha u vrijeme provođenje kemijske mjere zaštite ne smije biti cvatućeg podrasta!

Puno bolji učinak, uz manji utrošak škropiva i smanjenje ukupne doze ili količine insekticida (naročito na stablima veće visine i volumena), postiže se kada registriranim i djelotvornim insekticidima za suzbijanje orahove muhe dodajemo biljni proteinski mamac (npr. Buminal). Proteinski mamac nema propisane karence i razvrstan je izvan skupine opasnih tvari. Ako se dodaje insekticidima može se škropivom tretirati samo donji dio krošnje, a ukupni broj aplikacija se može umanjiti s prosječnim razmacima 12-15 dana! Naime, u kontroli voćnih muha (Trypetidae) poznata je tehnologija prskanja pojedinog dijela nasada (30-40 %), na sunčanoj strani smjesom atraktanta i insekticida  (biljni proteinski mamac + jedan od ranije navedenih insekticida)! Tretira se samo donji dio krošnje (npr. pojedine donje grane s južne strane) i na taj se način suzbijaju muhe prije nego odlože jaja (aplikaciju obaviti nakon prvih ulova muha na žute ljepljive ploče). Na pojedinačnim i velikim stablima oraha dovoljno je tretirati donje grana s južne strane uz utrošak samo 2 litre  škropiva po stablu! Broj naknadnih prskanja se ponavlja svakih 10-15-tak dana, počevši od kraja srpnja do početka ili sredine mjeseca rujna (pratimo i let orahove muhe)! Ovakav način tretiranja samo jednom manjeg dijela krošnje naročito je praktičan na pojedinačnim visokim stablima oraha, uzgajanim uz okućnice za vlastite potrebe kućanstava.

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr