Obavijest voćarima

Voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka savjetujemo izvršiti  zaštitu protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis). Preporučuje se primjena preventivnog ili kontaktnog fungicida: Delan 700 WDG, Delan SC, Captan 80 WG, Polyram DF, Alcoban.

 

Zabilježen je ulov orahove muhe (Rhagoletis completa) na području Kaptola na žute ljepljive ploče početkom ovog tjedna.

Zbog visine stabala i velikog volumena krošnje oraha, najčešće je teško obaviti kvalitetnu aplikaciju cijelog stabla. Savjetujemo uz insekticid dodati biljni proteinski mamac Buminal i tretirati  samo donji dio krošnje jer proteinski mamac privlači orahovu muhu.

Za pojedinačna – solitarna stabla na okućnicama  savjetujemo metodu masovnog ulova tako da se na stablo postave dvije žute ljepljive ploče i hranidbeni atraktant na bazi amonijeva karbonata, povećava se efekt privlačenja imaga 3-5 puta. Žute ljepljive ploče postavljati samo u donjem dijelu s obje strane krošnje. Žute ljepljive ploče se izmjenjuju jednom tjedno ili češće u ovisnosti od količine uhvaćenih ostalih vrsta kukaca. Hranidbeni atraktant se izmjenjuje svakih 30-40 dana. Ulovom muha na postavljene žute ljepljive ploče smanjit će se štete na plodovima oraha do 80 %.

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail:durdica.ksenek@mps.hr