Obavijest ratarima

U idućem razdoblju najavljena je stabilizacija vremena uz porast temperatura. Zbog velikih količina oborina koje su pale u prethodnom razdoblju i intenzivnog porasta žitarica može doći do pojave i širenja bolesti.

Stoga preporučamo da pregledate usjeve ozimih žitarica (pšenica i ječam) kako bi na vrijeme spriječili štete od najčešćih bolesti: mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sive pjegavosti lista ječma (Rynchosporium secalis), hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), pepelnice (Erysiphe graminis) i dr. Zaštita protiv ovih bolesti provodi se u vrijeme prvih znakova bolesti.

 

Ovisno o registraciji u određenoj žitarici zaštitu je moguće obaviti jednim od navedenih fungicida: Elatus Plus, Elatus Era, Priaxor EC, Amistar 250 EC, Mirador 250 SC, Legado, Diagonal, Tazer, Retengo, Ascra Xpro*, Proline*, Pecari 300*, Protendo 300 EC*, Caramba, Folicur EW 250, Tebusha 25 EW, Riza, Prosaro 250 EC, Domark 40 ME, Revystar, Revystar XL, Revycare, Falcon Forte, Delaro Forte, Cayunis, Prosaro plus i dr.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb.

 

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 

 

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

                                                        E- mail: Martina.Oreskovic@mps.hr