Obavijest maslinarima

Nastavno na obavijest od 30.06. maslinarima preporučamo i dalje redovito najmanje dva puta tjedno pratiti zdravstveno stanje u nasadima:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

 

 

 

 

 

 

MASLININA MUHA

(Bactrocera oleae)

I DALJE REDOVITO PRAĆENJE POPULACIJE VIZUALNIM I/ILI FEROMONSKIM I/ILI HRANIDBENIM LOVKAMA;

-redovno očitanje i prema potrebi zamjena vizualnih lovki;

na kontrolnim punktovima i detektiramo prisutnost imaga;

-na gotovo svim lokalitetima plod je atraktivan za ovipoziciju i u narednom razdoblju možemo očekivati i prve zaraze ploda;

-nastavno na prethodne obavijesti za održavanje niske populacije u nasadima  I DALJE PREPORUČAMO MASOVNI ULOV feromonskim i/ili hranidbenim lovkama i/ili insekticidnim gotovim lovkama;

– u nasadima u kojima U KOJIM SE NE KORISTE LOVKE preporučamo početak redovnih insekticidnih tretmana dijelova krošnji i/ili dijelova nasada insekticidnim mamcem s atraktantom na osnovi spinosada;

– tretiranja širom u za sada nisu potrebna;

– upućujemo na daljnje praćenje obavijesti

(pregled registriranih lovki i izbor registriranih pripravaka u tablici niže i/ili https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/. )

MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

-na kontrolnim punktovima tijekom prošlog i ovog tjedna bilježimo znatno opadanje ulova imaga;

– u netretiranim nasadima u fazi gusjenice karpofagne generacije

 

STJENICE

 

– preporučamo metodom otresanja utvrditi prisutnost;

– moguća prisutnost ličinki i odraslih oblika

MASLININ SVRDLAŠ

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

– najosjetljivije razdoblje je iza nas;

– u slučaju novijih valova ishrane na plodu je olakšana detekcija;

i dalje preporučamo redovito obavljati preglede na moguću pojavu metodom otresanja i pregledom plodova!

 

 

ŠTITASTE UŠI

– značajan postotak izlaska ličinki;

– prema potrebi lokalna tretiranja;

– jače zaražene grane preporučamo odrezati i ukloniti iz nasada

(izbor registriranih pripravaka u tablici niže i/ili https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/. )

 

 

POTKORNJACI

– radi smanjenja brojnosti populacije u nasadu redovito obnavljanje svježe odrezanih lovnih grana i/ili lovnih svežnjeva i/ili alkoholnih i vizualnih lovki;

-redovito uklanjanje ubušenih lovnih grana;

-održavanje nasada u dobroj kondiciji

 

Izbor SZB registriranih na maslini a prikladan za primjenu u vrijeme objave obavijesti  (izvor FIS-baza na dan 21.07.2023.)

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
LOVKE

lambda-cihalotrin

CONETRAP BACTROCERA; KARATETRAP B kontaktno, želučano  

m.muha

GOTOVI MAMAC

deltametrin

ECO-TRAP;

DELMUR TRAP DACUS

kontaktno, želučano  

m.muha

insekticidni mamac s atraktantom

spinosad

 

SUCCESS BAIT

 

m.muha

 

masne kiseline kalijeve soli

 

FLIPPER

 

kontaktno

štitaste uši,

tripsi,

lisne uši,

cvjetni štitasti moljac

 

parafinsko ulje

MINERALNO SVIJETLO ULJE; BIJELO ULJE;

PROMANAL NEU; OVIPRON TOP;

 

kontaktno

 

štitaste uši

 

Novosti i promjene redovito pratiti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS). Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Korisne stranice:

https://meteo.hr/

https://crocpa.hr/eko-model/

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr