Obavijest tržnim proizvođačima krumpira o završnim mjerama zaštite kasnih sorata

Posljednja uputa za zaštitu cime krumpira upućena je prije četrnaest dana (05.7. 2023.)!

Zdravstvenim pregledom cime krumpira u središnjem dijelu Međimurja u proteklim danima nadalje je dominantan problem razvoj koncentrične pjegavosti i paleži cime (Alternaria solani) (očitano na netretiranom dijelu poljskog mikro-pokusa na lokalitetu uz rijeku Muru i središnjem dijelu uz grad Čakovec pri uzgoju sorti krumpira Jolene, Canberra i Desiree)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za naknadni razvoj bolesti cime krumpira u prve dvije dekade srpnja 2023. godine na lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 19.7. 2023. u 6.00 h):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  114,2 mm 4.305 minuta 64,00 % 22,50°C
M. Središće 107,4 mm 3.395 minuta 78,75 % 22,90°C
Kotoriba 151,2 mm 3.140 minuta 78,00 % 22,23°C
Donja Dubrava 61,8 mm 9.670 minuta 77,76 % 23,15°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

 

Srpanj je u višegodišnjim prosjecima najtoplije razdoblje u godini na području Međimurja, a vrijeme je tijekom prve dvije dekade ovog mjeseca sukladno očekivanjima: u dva navrata ovog mjeseca bilježimo “toplinske udare”: u danima 08.7.-12.7. najviše dnevne temperature u hladovini bile 31,0-35,2°C, te ponovno od 14.7. svakodnevno mjerimo 30,0-34,8°C. Vrlo vruće, a na većini mjernih županijskih mjesta jučer navečer je ponovno zabilježeno grmljavinsko nevrijeme (s novih 10,6 do 22,8 mm oborina). U dosadašnjem dijelu mjeseca zabilježeno je značajno više oborina u odnosu na očekivane prosjeke (vidi Tablicu 1.). Stoga je vrlo sparno, a novo grmljavinsko nevrijeme moguće je ponovno danas u popodnevnim (večernjim) satima s novih više desetaka mm oborina! Naknadno u narednim danima očekujemo najviše temperature zraka u rasponu 26-34°C!

 

VAŽNO: Tijekom mjeseca srpnja o.g. dnevne ocjene za zarazu uzročnikom koncentrične (crne) pjegavosti i paleži cime krumpira (Alternaria solani) (prognozni model “TOMCAST“) najčešće iznose 1-3, a njihova ukupna suma u posljednjih mjesec dana je 32 (posljednjih tjedan dana taj zbroj iznosi 12)! Prema ranijim iskustvima iz Međimurja kod većine sorata krumpira zaštitu učinkovitijim fungicidima valja ponavljati nakon ukupne sume 15-25 (ovisno o osjetljivosti sorata krumpira)!

Zdravstveno stanje cime krumpira i gomolja u Međimurju:

U poljskim mikro-pokusima pri suzbijanju bolesti cime krumpira u 2023. sezoni (lokaliteti uz rijeku Muru i središnjem dijelu Županije, šest pokusnih sorti krumpira: Riviera, Primabelle, Sunita, Jolene, Canberra i Desiree) prvi simptomi dominantne koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) se pronalaze nakon 26.5. 2023., dok su znakovi krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) pronađeni 01.6. 2023.! Redovitim zdravstvenim pregledima cime krumpira još od druge polovice mjeseca lipnja o.g. dominantan uzrok propadanja cime je negativan utjecaj visokih temperatura i naknadna pojava koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) (na netretiranom dijelu krumpirišta prosječno uništeno >95 % cime)! Mikro-pokusi su tijekom razdoblja 22.5.-17.7. 2023. tretirani 5-6 puta fungicidima, uz prosječan razmak 10 dana tijekom kojih je padalo prosječno 33,7 mm kiše uz rijeku Muru, odnosno 43,7 mm u središnjem dijelu Županije – okolica Čakovca! Istovremeno je pripravcima za ekološku proizvodnju cima krumpira u istom pokusu bila tretirana osam puta (mikrobiološki pripravak na osnovi Bacillus amyloliquefaciens)! Zdravstveno stanje cime srednje ranih i srednje kasnih krumpira (Jolene, Canberra, Desiree) na tretiranom dijelu tijekom proteklih dana je bilo dobro.

U narednom razdoblju procjenjujemo na sortnim pokusima u središnjem dijelu Međimurja (područje općine Belica) zdravstveno stanje i procijenjenu ovogodišnjeg prinosi gomolja krumpira kod 40-ak sorti. Od druge polovice mjeseca lipnja o.g. traje vađenje vrlo ranih sorata krumpira (npr. Adora, Colomba, Riviera, Primabelle, Sunita, Severina), a gomoljima dozrijevaju druge dominantne srednje rane sorte krumpira (npr. Arizona, Bellarosa, Vineta i dr.), dok kasne sorte za industrijsku preradu (čips) još narednih 20-ak dana razvijaju gomolje!

Preporučene mjere završnih zaštita:

U završnim zaštitama cime krumpira voditi računa o najvećem broju dopuštenih aplikacija jednog te istog pripravka u sezoni (o dosadašnjem izboru pripravaka), postranom utjecaju fungicida na koncentričnu pjegavost (Alternaria) i propisanim karencama za krumpir (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Mjere zaštite cime svakako preporučujemo nastaviti na srednje ranim i srednje kasnim sortama krumpira čiji se urod planira skladištiti tijekom zimskih mjeseci (npr. Bellarosa, Arizona, Vineta, Esmee, Memphis, Symphony, Lucinda, Farida, Joly, Rosi, Camelia i dr.), te na kasnim sortama krumpira za industrijsku preradu u čips (npr. Arsenal, Opal, Napoleon i slično)!

Već neko vrijeme traje iskapanje uroda sa polja gdje se uzgaja rani krumpira, pa iz tog razloga u završnim aplikacijama radi sprječavanju prijenosa “kasne” krumpirove plijesni (Phytophthora) na gomolje također preporučujemo djelatne tvari kraće karence (3-7 dana) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!(voditi evidenciju o najvećem broju primjene jednog te istog pripravka na istoj površini u sezoni)!

 

VAŽNO: Prema iskustvima iz ranijih sezona u trećoj dekadi mjeseca srpnja obično se u jačoj mjeri pojavljuju ličinke druge generacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Stoga preporučujemo redovito narednih dana pregledavati zdravstveno stanje srednje kasnih i kasnih sorata krumpira, te samo prema potrebi primijeniti jedan od dopuštenih insekticida.

 

U vrijeme intenzivnog razvoja gomolja mjere zaštite provoditi uz utrošak škropiva 300-500 lit./ha (prilagođeno visini cime krumpira: npr. na svakih 10 cm visine cime krumpira utrošiti 100 litara škropiva/ha, poljskom prskalicom bez zračne potpore!).

 

VAŽNO: Također, na parcelama gdje se u narednih 12-14 dana planira vaditi urod krumpira moguće je provesti mehaničko uništavanje cime, odnosno desikaciju ili “kemijsko spaljivanje” cime i korova: za tu namjenu moguće je koristiti registrirano sredstvo na osnovi prirodnih tvari (“prirodni herbicid”): pelargonska kiselina (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Primjenu pelargonske kiseline ograničiti samo na povoljne vremenske uvjete (sunčano, suha do blago vlažna lisna masa, uz temperature 15-25°C). Vlažnost zemljišta mora biti optimalna! Moguće je mehanički prethodno i djelomično uništiti cimu krumpira, a naknadno primijeniti značajno manju količinu pelargonske kiseline od registrirane doze za desikaciju krumpira! Također, u istu namjenu Ministarstvo poljoprivrede je izdalo dozvolu u hitnim situacijama za poznate korisnike (nositelji kooperative) djelatnim tvarima piraflufen-etil (Mizuki) i karfentrazon-etil (Spotlight Plus)! Djelatne tvari piraflufen-etil i karfentrazon-etil ne suzbijaju travne korove (npr. Echinochloa, Setaria, Agropyron, Sorghum i dr.).

 

U kasnih sorti krumpira nastaviti s dodavanjem folijarnih gnojiva prema ranijim uputama. U vrijeme završnog razvoja gomolja prednost dajemo folijarnim hranjivima s naglašenim sadržajem kalija, kalcija i mikro-hranjiva!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr). Nešto bolja učinkovitost očekuje se primjenom pripravaka iz skupine diamida, semikarbazona i spinosina. Dobro je kombinirati navedene skupine insekticida!

 

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr