Obavijest vinogradarima

Pregledom stanja vinove loze uočeni su simptomi prethodnih zaraza plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola). Na licu lista su vidljive pjege, a na naličju lista su vidljive bijele prevlake konidija kojim se ostvaruju nove infekcije mladog lišća i bobica kroz peteljku.

Kako se, prema prognozi, krajem tjedna očekuju oborine, preporuča se provesti tretiranja protiv plamenjače. Dozvoljeni su: Orondis, Orvego, Ampexio, Reboot, Pergado F, Mikal flash, Mikal premium , Curzate, Spinx exstra i dr.

Za suzbijanje pepelnice preporuča se upotrijebiti: Talendo, Stroby, Folicure EW 250 , Dynali,, Zato 50 Wg , Spriox EC, Prosper i dr.

Preparati Quadris, i Universalis suzbijaju oba uzročnika bolesti.

Kod sorti vinove loze koje se nalaze u fazi pred zatvaranje grozda izvršiti zaštitu protiv truleži (Botrytis cinerea) jednim od fungicida: Switch 62, 5, Teldor SC 500, Cantus i dr.

Pri odabiru sredstva treba dati prednost preparatima koji su u vegetaciji najmanje korišteni radi smanjenja opasnosti od rezistentnosti. U vinogradima je velika lisna masa i preparati se trebaju koristiti uz maksimalnu količinu vode radi bolje pokrivenosti.  Ako se protiv pepelnice koriste preparati na bazi sumpora, treba voditi računa o tome da ti pripravci mogu uzrokovati fitotoksične promjene pri temperaturama iznad 25 °C.

Zbog praćenja američkog cvrčka kao vektora zlatne žutice vinove loze, u vinograde treba postaviti a- 2 žute ploče na srednju armaturnu žicu. Ukoliko se tijekom srpnja na pločama ustanovi prisutnost odraslog oblika američkog cvrčka, tada treba provesti treće tretiranje nasada krajem srpnja ili početkom kolovoza.  U tom slučaju treba voditi brigu o tome da se ispoštuje zadana karenca.

Radi zaštite pčela, tretiranja treba provoditi u večernjim satima uz već prije pokošen međuredni podrast cvatuće vegetacije.

Sukladno  Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i za suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18 NN 63/19) osim suzbijanja američkog cvrčka  nužno je provoditi:

  • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome bolesti zajedno s korijenom
  • Krčenje zapuštenih vinograda u demarkiranom i nezaraženom području.
  • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba).

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN46/2022) svi profesionalni korisnici obavezni su čuvati evidencije o uporabi sredstva za zaštitu bilja najmanje 3 godine kao i račune o nabavljenim sredstvima za zaštitu bilja.

Prilikom korištenja sredstva za zaštitu bilja važno je slijediti pomno napisane upute proizvođača.

Prije korištenja sredstva za zaštitu bilja provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti.

 

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr

sanja.mastelic-ivic@mps.hr