Obavijest vinogradarima

Na većini pregledanih lokaliteta zasađenih vinovom lozom vidljivi su simptomi plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u vidu pjega na listu s bijelim prevlakama konidija na naličju lista, kojima se  ostvaruju nove infekcije mladog lišća, te bobica kroz peteljčicu u uvjetima kada su biljni organi vlažni radi oborina ili dužeg zadržavanja rose.

U zaštiti protiv plamenjače primjenite pripravke: Folpan GoldValis F, Metomorf F, Vincare, Fantic F, Momentum trio, Universalis, Pergado F, Curzate F, Mildicut 25 SC, Orvego SC, Ampexio, Azimut 80 WG, Orondis,   Sphinx extra 685 WDG i dr. 

Toplo i sparno vrijeme pogoduje razvoju i širenju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), za suzbijanje pepelnice moguća je primjena sljedećih pripravaka: Collis SC, Dynali, Nativo WG, SugobyTalendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC i dr.

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksičnost.

Radi praćenja populacije američkog cvrčka – prijenosnika  zlatne žutice vinove loze potrebno je  postavljati žute ljepljive ploče. Ljepljive  ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ukoliko se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, krajem srpnja ili početkom kolovoza treba obaviti treće tretiranje.

U slučaju provođenja i trećeg tretiranja nužno je voditi računa o propisanim karencama insekticida i početku berbe grožđa!

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

Sukladno  Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i za suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18 i NN 63/19) osim suzbijanja američkog cvrčka  nužno je provoditi:

  • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome bolesti zajedno s korijenom
  • Krčenje zapuštenih vinograda u demarkiranom i nezaraženom području.
  • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba).

 Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                                                                                                      Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                      Vesna.bradic@gmail.com