Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka o mjerama zaštite kasnih sorata jabuka

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je skoro dva tjedna (30.6. 2023.). Srpanj je u višegodišnjim prosjecima najtoplije razdoblje u godini na području Međimurja, a drugi ovogodišnji “toplinski val” potvrđuje ovu spoznaju: protekla su pet dana (08.7.-12.7.) najviše dnevne temperature u hladovini bile 31,0-35,2°C. Prema najavama jutros je grmljavinsko nevrijeme zahvatilo područje cijele Međimurske županije, te je u kratkom razdoblju zabilježeno 10,0-23,4 mm oborina. Novo grmljavinsko nevrijeme moguće je još tijekom popodnevnih sati s moguće novih 20-30 mm oborina! Naknadno u narednih pet-šest dana ponovno vrlo vruće i sparno uz najviše dnevne temperature 30-34°C! Pritom je u naknadnim danima sparina vrlo izražena: od početka mjeseca srpnja prosječne su dnevne vrijednosti relativne vlage uz riječne doline najčešće u rasponu 74,2-84,5 %!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za početni razvoj bolesti i štetnika jabučastog voća u prvoj polovici srpnja 2023. godine na lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 13.7. 2023. u 6.00 h):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  45,0 mm 1.915 minuta 65,00 % 22,07°C
M. Središće 65,4 mm 1.430 minuta 78,75 % 22,38°C
Kotoriba 105,4 mm 1.005 minuta 78,00 % 21,71°C
Donja Dubrava 42,6 mm 5.640 minuta 71,25 % 22,62°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

Vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Već smo u proteklim preporukama naglašavamo da u plantažnim nasadima jabuka o karenci sredstava za zaštitu bilja naročito treba voditi računa na sortama jabuka Sunrise, Jerseymac, Summarred, Gala i Estar, čiji početak berbe moguće očekujemo već krajem mjeseca srpnja i sredinom mjeseca kolovoza o.g. (završne zaštite na navedenim sortama treba obaviti značajno ranije nego na jesenskim sortama čiji se urod planira čuvati u ULO-hladnjačama)!

U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Dominantna bolest jabuka krastavost (Venturia) od pojave prvih simptoma na plodovima početkom svibnja (03.5.) do početka zadnje dekade mjeseca lipnja (21.6.) u potpunosti je zarazila plodove na nezaštićenim stablima jabuke (ocijenjeno kod sorti Gala, Zlatni delišes i Idared). Osim krastavosti na lišću jabuka, na nekim je lokalitetima u zapadnom dijelu Međimurja od uzročnika zvjezdaste pjegavosti (Marssonina) već početkom zadnje dekade mjeseca lipnja (20.6.) zabilježena gotovo potpuna defolijacija ili prijevremeni gubitak lišća (npr. kod sorte Jonagold).

U poljskom mikro-pokusu sa integriranim mjerama zaštite, uz metodu konfuzije jabučnog savijača i uvođenjem pripravaka za ekološku poljoprivredu, na lokalitetu Mursko Središće zdravstveno stanje jabuka je početkom srpnja ocijenjeno odlično! U nasadu s prosječno 3.000 stabala jabuka/ha, pokrivenom mrežom protiv tuče uz dominantne sorte Idared i Zlatni delišes, tijekom travnja i svibnja o.g. je ukupno provedeno deset, tijekom lipnja dvije usmjerene zaštite i početkom srpnja posljednja aplikacija (ukupno 13), uz utrošak 600-800 litara škropiva/ha (leđni nošeni motorni raspršivač)!

VAŽNO: Zbog ostataka pesticida (rezidua) izraženih u mg/kg plodova u zadnjim zaštitama voditi jabuka računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog sredstva za zaštitu bilja u sezoni, primijenjenoj količini (dozi) i propisanoj karenci! Dodatne zahtjeve na ostatke (rezidue) pesticida imaju proizvođači (proizvođačke organizacije) koji su prihvatili trgovačke norme (npr. GlobalGAP), pa već od početka ljeta (mjeseca lipnja) moraju birati sredstva i metode koja u berbi plodova ne daju mjerljive ostatke (<0,01 ili 0,001 mg/kg)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova jabuke i kruške, traje u donjoj kritičnoj brojnosti od početka mjeseca srpnja o.g. na praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije. U istom je razdoblju zabilježen i brojniji let breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodove jabuke. U središnjem je dijelu Međimurja od kraja proteklog mjeseca i tijekom prve dekade srpnja o.g. nastavljeno masovnije otpadanje crvljivih plodova kod ljetnih sorti jabuka i krušaka u netretiranim mješovitim nasadima, uz naknadni razvoj truleži (Monilinia sp.) (zaraženo >60 % plodova)! Od početka ove godine do jučerašnjeg dana suma efektivnih temperatura zraka >10°C iznosi 687,3°C (80ak °C manje nego u istom razdoblju protekle 2022.). Ovi podatci pokazuju da krajem mjeseca lipnja o.g. završio let prve ili prezimljujuće generacije jabučnog savijača, a naknadno se razvija ljetna ili druga generacija. Nije bilo značajnijeg prestanka aktivnosti leptira između ove dvije populacije!

Nadalje u prvoj polovici ovog mjeseca bilježimo i nešto slabiju populaciju nekih vrsta leptira savijača kožice plodova (Archips). U narednom razdoblju moguće očekujemo i pojavu leptira druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis).

Tablica 2. Prosječni dnevni ulovi nekih štetnika (leptiri) na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) u prvoj polovici srpnja o.g.!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Archips Ostrinia
Prosječni dnevni ulov leptira 0,3 0,6 3,9 5,2 0,7 0,2

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

Druga generacija leptira moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) je zabilježena krajem lipnja i početkom srpnja o.g. (na većini mjesta u smanjenoj brojnosti)!

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika registriranim pripravcima kraće karence, odnosno moguće je koristiti i biološke insekticide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (i drugih uzročnika crvljivosti plodova jabuka) sredinom srpnja o.g. nije potrebno u nasadima gdje je postavljena biotehnička metoda konfuzije ili zbunjivanja (npr. Isonet CTT ili RAK 3), te su pokriveni mrežom protiv tuče!

Nadalje, osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (Gala, Elstar, Braeburn, Fuji, Zlatni delišes) još uvijek redovito kontrolirati na populaciju ovog nametnika. Lokalno se pojavljuje i hrđasta grinja jabuke (Aculus schlechtendalii) (Jonagold), a tijekom kolovoza je moguća pojava i običnog crvenog pauka ili koprivine grinje (Tetranychus urticae) (npr. sorta Braeburn, Granny Smith).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr