Obavijest voćarima

U ovom dijelu vegetacije jabuke zaštita od fuzikladija ( Venturia inaequalis) usmjerena je na zaštitu plodova. U tu svrhu može se koristiti jedan od pripravaka na bazi metirama (Polyram DF) ili kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG. Zaštitu treba ponoviti nakon 30-tak mm oborina.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) može se koristiti Luna Expirience, Sercadis.

Za suzbijanje jabučnog savijača i savijača pokožice ploda registrirani su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

S obzirom na vruće vrijeme, potrebno je pratiti pojavu crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i koprivine grinje (Tetranychus urticae). Za njihovo suzbijanje registrirani su npr. Apache, Voliam targo, Zoom 11 SC, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC, Flipper i sl.

Tretiranje obaviti u večernjim satima, prije aplikacije pokositi cvatuće korove u voćnjaku, kako biste zaštitili pčele.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr