Obavijest vinogradarima

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018, 63/19)  svi posjednici vinove loze uključujući i nezaraženo područje u koje spada Splitsko-dalmatinska županija obavezni su provoditi  kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze.

Simptomi zlatne žutice vinove loze pojavljuju se krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije.

Simptomi su karakteristični i javljaju se na listovima, mladicama i grozdovima. Listovi postaju intenzivno žute ili crveno boje, ovisno o sorti, uvijaju se i poprimaju kopljast izgled, a u ruci se mrve. Mladice ne odrvenjavaju, ne dozrijevaju. Grozdovi se suše i ostaju na trsu.

U slučaju sumnje na zarazu obavezno obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora.

 

U nezaraženom području u matičnim nasadima i rasadnicima obavezna mjera je praćenje prisutnosti vektora američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) žutim ljepljivim pločama te njegovo suzbijanje ukoliko se utvrdi prisutnost. Sredstva dozvoljena za suzbijanje američkog cvrčka su: Sumialfa 5FL, Cythrin max, Abanto, Pyregard, Asset Five, i dr.

Svim ostalim vinogradarima preporučujemo praćenje američkog cvrčaka žutim ljepljivim pločama koje se stavljaju krajem lipnja, na srednju armaturnu žicu ( do 10 ha se postavljaju 3 ljepljive ploče) koje se mijenjaju nakon 2-3 tjedna.

Toplo i sparno vrijeme  pogoduje razvoju uzročnika pepelnice (Erysiphe necator) na vinovoj lozi koja se nalazi u razvojnom stadiju intenzivnog rasta i razvoja bobica, za zaštitu od pepelnice mogu se koristiti pripravci Nativo WG, Stroby DF, Talendo SC, Topas 100 EC, Vivando SC, Dynali, Domark 40 ME, Collis SC, Mystic EC, Luna Experience, Sugoby i dr.

Vinogradarima koji su posljednju zaštitu vinove loze protiv plamenjače proveli prije 12 ili više dana  preporučamo da ponove zaštitu.

Na feromonskim lovkama za praćenje populacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) bilježi se ulov štetnika iznad gospodarskog praga štetnosti te se preporuča vinogradarima provesti pregled nasada na prisutnost gusjenica u grozdovima. Zaštitu možete provesti jednim od pripravaka: Affirm, Laser, Radiant, Mimic, Vertimec 018 EC i dr.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

Tihana Pipinić, dipl. ing. agr.

tihana.pipinic@mps.hr