Obavijest proizvođačima kupusa

Na žutim ljepljivim pločama bilježi se pojava leptira kupusnog moljca (Plutella xylostella). Odrasli leptir odlaže jaja na naličje lista, najčešće uz glavne žile. Gusjenica prvo radi mine u listu, te na kraju izgriza cijelo lisno tkivo. Gusjenice su zelene boje, sitne zašiljenog tijela na oba kraja. Štete prave izgrizanjem najmlađih listova. U jednoj sezoni kupusni moljac može imati 3 do 4 generacije. Moguće je pratiti let odraslih leptira pomoću žutih ljepljivih pločama, a kad se utvrdi masovna pojava leptira potrebno je pregledavati biljke na prisutnost gusjenica.

 

Kada se utvrde prve gusjenice može se primijeniti jedan od insekticida uz okvašivač za bolje prianjanje na list: Neemazal T/S, Azatin EC, Lepinox Plus, Affirm, Alverde, Exalt 25 SC, Laser, Decis 2,5 EC, Cythrin Max, Scatto, Demetrina 25 EC, Sumialfa.

 

Preparati na bazi sintetskih piretroida (Decis 2,5 EC, Cythrin Max, Scatto, Demetrina 25 EC, Sumialfa) su širokog spektra djelovanja te mogu negativno utjecati na prirodne neprijatelje štetnika. Također postoji mogućnost brze pojave rezistentnosti pa se preporuča koristiti ih naizmjenično s drugim insekticidima. Izbjegavati primjenu na temperaturama iznad 28 °C.

 

Navedeni insekticidi pružaju dobru zaštitu i od drugih insekata koji grizu lisno tkivo kupusa (sovica pozemljuša, buhač, ostale štetne gusjenice…).

 

Dozvoljeni insekticidi protiv buhača su: Cythrin Max, Decis 2,5 EC, Mospilan 20 SG.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb.

 

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr