Obavijest proizvođačima krumpira

Promjenjivo vrijeme sa čestim padalinama pogoduje pojavi bolesti na krumpiru. Plamenjača krumpira (Phytophthora infestans) ekonomski je najvažnija bolest krumpira. Napada list, stabljiku i gomolje. Na listu se najprije vide žute pjege koje s vremenom postaju smeđe, a tkivo unutar pjega se suši.

Kod koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) simptomi se manifestiraju na donjim listovima na kojima se javljaju pjege unutar kojih su koncentrični krugovi.

Važno je da proizvođači pregledaju svoje usjeve, te obave mjere zaštite na vrijeme.

Dozvoljena sredstava za suzbijanje plamenjače krumpira su: INFINITO, REVUS, FANTIC A, PROXANIL 450 SC, RANMAN 400 SC, ZIGNAL SUPER i dr.

Preparati ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC, ORTIVA, SIGNUM i dr. suzbijaju koncentričnu pjegavost.

Sredstava dozvoljena za suzbijanje krumpirove zlatice su: LASER, SUMIALFA 5 FL, MOSPILAN 20 SG, CYTHRIN MAX, DECIS 100 EC,  ROTOR SUPER i dr.

Zaštitu insekticidima provoditi u večernjim satima zbog zaštite pčela.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr