Obavijest poljoprivrednim proizvođačima paprike

U ovoj godini zbog lošijih vremenskih prilika paprika na otvorenom je presađivana u nešto kasnijim rokovima. Pregledom na nekoliko lokacija za sada nisu uočeni jači simptomi bolesti no s obzirom na vremenske prilike potrebno je stalno vršiti preglede.

Od bolesti moguća je pojava bakterijoza (Xsanthomonas spp.), a od gljivičnih bolesti : gangrene korijenovog vrata (Phytophthora capsici) češća kod usjeva koji su navodnjavani, bijela noga (Rhizoctonia spp.), trulež korijena (Fusarium spp.), siva plijesan (Botrytis cinerea), pepelnice paprike (Levelillula taurica) te pjegavosti lista i ploda (Cercospora spp., Alternaria spp., Colletotrichum spp.).

Na paprici javljaju se i viroze CMV, TSWV i dr. Kod pojedinačnih zaraza biljke sa simptomima (žbunasti izgled, mramorirani listovi i sl.) potrebno je odstraniti iz usjeva i uništiti.

U slučaju potrebe provođenja tretiranja moguće je koristiti neki od dolje navedenih fungicida uz provjeru karenci i dozvole za primjenu s obzirom na prostor uzgoja.

Tablica 1. Fungicidi registrirani u RH na paprici.

 

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

 

Bolesti

 

Bakreni spojevi

Champion  50 WG

 

Neoram

bakterijske i gljivične bolesti osim pepelnice

bakterijoze

Propamikarb Proplant gangrena korijenovog vrata
Fosetil

Propamokarb

Previcur energy gangrena korijenovog vrata
 

 

Azoksistrobin

 

Ortiva

Tazer

Zakeo 250 SC

Zaftra AZT 250 SC

Aztek 250 SL

Azbany

Ortofin

Legado

Diagonal

Sivar

 

 

plamenjača

koncentrična pjegavost

pepelnica

Kalijevi fosfonati Phyto Sarcan

Savial forte

Fosica

MIkos evo

plamenjača

 

 

gangrena korijenovog vrata

Azoksistrobin

Difenkonazol

Ortiva top Pepelnica
 

Sumpor

Sulgran

Microthiol special disperss

Azumo WG*

 

pepelnica

Tetrakonazol Domark 40 ME pepelnica
Trifloksistrobin

Tebukonazol

 

Nativo 75 WG

 

pepelnica

Azoksistrobin

Tebukonazol

 

Custodia

 

pepelnica

Metrafenon Vivando pepelnica
Piraklostrobin

Boksalid

 

Signum

 

pepelnica

Krezoksim-metil Stroby WG pepelnica
Fluksapiroksad Sercadis pepelnica

koncentrična pjegavost

Fluksapiroksad, Difenkonazol Sercadis plus pepelnica

koncentrična pjegavost

Ciprodinil

Fludioksinil

Switch 62,5 WG bijela trulež

siva plijesan

Fluopiram, Trifloksistrobin Luna sensation siva plijesan
Fludioksonil Geoxe siva plijesan
Pirimetanil Scala siva plijesan
Pseudomonas sp. Proradix rizoktonija , trulež korijena
Pythium oligandrum, Polyversum* siva plijesan
Bacillus pumilus soj Sonata* pepelnica
Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24 Taegro pepelnica

koncentrična pjegavost

Bacillus amyloliquefaciens Serenade ASO* bakterijoze
Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600 Serifel* siva plijesan

 

koncentrična pjegavost

Bacillus subtilis soj IAB/BS03 Fungisei** siva plijesan
Narančino ulje Prev-Gold pepelnica,štitasti moljci

*Sredstva imaju dozvolu i u ekološkoj proizvodnji

 

Kod proizvodnje paprika od štetnika veliki problem su tripsi (Thysanoptera) i lisne uši (Aphididae), koji osim  što čine štete sisanjem na listovima i plodovima još veći problem predstavljaju kao prenosioci (vektori) virusa. Lisne uši prenose virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus – CMV), dok tripsi prenose virus pjegavosti i venuća rajčice (Tomato spotted wilt virus – TSWV).  Kasnije tijekom vegetacije javljaju se problemi sa kukuruznim moljac (Ostrinia nubilalis) te  kukuruziniom sovicom (Helicoverpa = Heliothis armigera) i nekim drugim vrstama sovica, čije gusjenice također rade štete na listovima ili plodovima. Posljednjih godina probleme počinju stvarati i štetne stjenice: zelena stjenica (Nezara viridula), mramorna stjenica (Halyomorpha halys) i dr.

Za suzbijanje štetnika u paprici navedeni su insekticidi u tablici 2. potrebno je provjeriti dozvole s obzirom na primjenu (na otvorenom ili u zaštićenom prostoru).

Tablica 2.

Djelatna tvar Naziv preparata Namjena
 

Metaflumizon

 

Alverde

žuta kukuruzna sovica, kukuruzni moljac, južnoamerički moljac rajčice,sovice
Deltametrin Decis 2,5 EC

 

Decis 100 EC

Scatto

Rotor super

Demetrina DF

žuta kukuruzna sovica, kukuruzni moljac, sovice, lisne uši, stjenice
Lambda-cihalotrin Karate zeon insekti koji grizu i sišu, štitasti moljac, lisne uši
Abamektin Vertimec 018 EC

 

Kraft 18 EC

c.pauci, minirajuće muhe,  trips
Abamektin, Klorantranilipro Voliam targo Kukuruzni moljac, žuta kukuruzna sovica,

koprivina grinja

Spinosad Laser kalifornijski trips
Acetamipirid Mospilan 20 SP

Mospilan 20 SG

lisne uši, tripsi
Pirimikarb Pirimor WG lisna uši
Sulfoksaflor Closer Lisne uši
 

Metoksifenozid

 

Runner 240 SC

 

chrysodeixis chalcites, karadrina

Emamektin benzoat Affirm žuta kukuruzna sovica,  karadrina

južnoamerički moljac rajčice, spodoptera

Spinetoram Exalt 25 SC tripsi i sovice
Piretrin Abanto*

Krisant EC*

Pyregard*

Direkt green*

Pirecris*

Štitasti moljci
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Lepinox plus*

Dipel DF*

sovice
Azadirektin Neemazal-T/S*

Azatin EC*

Mineri, resičari, lisne uši, sovice i dr.
Masne kiseline kalijeve soli Flipper Lisne uši, tripsi, grinje, štitasti moljci

 

Prilikom odabira sredstava voditi računa o karencama.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

                                                                     Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis