Obavijest vinogradarima

Budući da u vinogradima pronalazimo simptome plamenjače sive plijesni preporučujemo redovito provoditi zdravstvenu kontrolu vinograda, planirati i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu, a razmak između tretiranja prilagoditi odabranim fungicidima.

Za zaštitu vinove loze od plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) preporučamo pripravke kombiniranog kontaktnog i sistemičnog djelovanja kao što su  Forum star, Folpan gold, Orvego, Sphinx extra 685 WDG, Zorvec Vinabel, Metomorf F, Profiler i slični

 

Visoka relativna vlaga zraka i temperature od 25-30 ˚C pogoduju razvoju pepelnice. Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Dynali, Luna expirience, Revyona, Collis, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo extra, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Prosper CS 300 i sl.

 

Kod sorata koje su u fazi zatvaranja grozda potrebno je obaviti  zaštitu od razvoja sive plijesni ili botritisa primjenom botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Cantus, Geoxe, Chorus 75 WG i dr.

Krajem lipnja započeo je let 2. generacije grozdovih moljaca. Gusjenice druge generacije značajno su štetnije od prve pa vinogradarima preporučamo obaviti suzbijanje insekticidima Belthirull, Biobit WP, Lepinox plus, Dipel DF,  Mimic, Affirm, Laser, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC, Coragen SC i dr.

 

U vinogradima je potrebno obaviti drugo suzbijanje američkog cvrčka, vektora zlatne žutice vinove loze. Za tu svrhu mogu se koristiti insekticidi navedeni u tablici 1. Podsjećamo vinogradare da od početka srpnja u vinogradima trebaju biti postavljene žute ljepljive radi praćenja odraslih oblika američkog cvrčka.

 

Tablica 1. Pripravci dozvoljeni za suzbijanje američkog cvrčka

PRIPRAVAK MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U SEZONI NAČIN DJELOVANJA Dozvoljen u ekološkoj proizvodnji
SIVANTO PRIME (flupiradifuron) 1X

 

SISTEMIČNO NE
DECIS 2,5 EC (deltametrin),

CHYTHRIN MAX (cipermetrin),

CYPGOLD (cipermetrin)

1X KONTAKTNO NE
SUMIALFA 5 FL (esfenvalerat) ponavljanje tretmana sukladno službenim preporukama KONTAKTNO NE
MAVRIK FLO (taufluvalinat) 2X KONTAKTNO NE
ABANTO (piretrin),

KRISANT EC (piretrin),

PYREGARD (piretrin),

DIREKT GREEN (piretrin),

 

2X KONTAKTNO DA
ASSET FIVE (piretrin),

PIRECRIS (piretrin)

3X KONTAKTNO DA
FLIPPER (masne kiseline kalijeve soli)  

5X

 

KONTAKTNO DA

 

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr