Obavijest vinogradarima

Na većini lokaliteta u vinogradima su vidljivi simptomi ranijih zaraza plamenjačom. U takvim nedovoljno štićenim vinogradima sa simptomima, svaka pa i mala količina oborina može pogodovati novim sekundarnim zarazama. Štete od plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) moguće su osim na lišću i na peteljkovini grozda, stoga u zaštiti prednost dajemo pripravcima sistemičnog ili lokalsistemičnog djelovanja: Forum star, Folpan Gold, Leimay, Zorvec vinabel, Orondis, Orvego,  Fantic F,  Sphinx extra 685 WDG, Metomor F, Profiler, Ampexio, Azimut 80 WG i dr.

 

Proteklih dana bilježimo maksimalne temperature zraka u vrijednostima 28 do 30 °C i visoku relativnu vlagu zraka, što pogoduje razvoju zaraza s pepelnicom vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Collis SC, Dynali, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC i dr.

Vinogradare podsjećamo na važnost suzbijanja sive plijesni (Botrytis cinerea), osobito na sortama zbijenih grozdova koje su u fazi njihova zatvaranja. Predlažemo primjenu botriticida:  Teldor, Pyrus 400 SC, Switch, Cantus, Chorus 75 WG ili Geox.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.

Let leptira druge generacije sivog grožđanog moljca (Lobesia botrana) bilježimo od zadnje dekade lipnja. Zbog opasnosti od razvoja sive truleži, kao posljedice oštećenja od moljaca, upozoravamo na važnost pravovremenog suzbijanja njihove druge generacije. Za suzbijanje grožđanih moljaca predlažemo primjenu insekticida: Belthirull, Baturad WP, Biobit, Lepinox plus, Affirm, Laser, Vertimec 018 EC, Plinto, Coragen SC., i dr. Navedeni insekticidi imaju učinkovitije djelovanje na mlađe razvojne stadije gusjenica.

 

Suzbijanje američkog cvrčka:

U narednim danima potrebno je provesti drugo ovogodišnje tretiranje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Dopuštenje imaju insekticidi prikazani u tablici 1.

Tablica 1: Insekticidi dopušteni za suzbijanje američkog cvrčka

PRIPRAVAK

Aktivna tvar

 

Američki cvrčak

 

Grožđani moljci

MAKSIMALAN BROJ

 TRETIRANJA U SEZONI

SIVANTO PRIME

(flupiradifuron)

+ 1X

 

DECIS 2,5 EC

(deltametrin),

CHYTHRIN MAX

(cipermetrin),

CYPGOLD

(cipermetrin)

 

 

 

+

 

 

 

+

1X
SUMIALFA 5 FL

(esfenvalerat)

 

+

 

+

ponavljanje tretmana

sukladno službenim preporukama

MAVRIK FLO

(taufluvalinat)

+ 2X
ABANTO (piretrin),

KRISANT EC (piretrin),

PYREGARD (piretrin),

DIREKT GREEN (piretrin),

 

 

+

2X
ASSET FIVE (piretrin),

 

PIRECRIS (piretrin)

+ + 3X
FLIPPER (masne kiseline kalijeve soli) +  

5X

 

 

Pripravci na bazi piretrina i kiseline kalijeve soli dopušteni su u ekološkoj proizvodnji.

Radi sprečavanja širenja zlatne žutice vinove loze, podsjećamo na važnost praćenja brojnosti populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), postavljanjem žutih ljepljivih ploča. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu i zamjenjuju svaka dva do tri tjedna. Sukladno Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 58/23), definirana su zaražena i sigurnosna područja.

Prikaz demarkiranih područja koja uključuju zaraženo i sigurnosno područje dajemo na linku: demarkirana područja u Sisačko-moslavačkoj županiji.

S ciljem zaštite pčela, korovna flora koja služi za zatravnjivanje u vinogradima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

 

 

 

                                                                       Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                                        E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr