Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda nakon cvatnje proteklo je 13 dana tijekom kojih bilježimo povoljne uvijete za razvoj plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) te su na agroklimatskim stanicama zabilježeni uvjeti za infekcije 24.06.,28.6.,29.06.,2.07.

Pregledom nasada i dalje se uočavaju aktivne pjege na lišću, osobito na vršnom mladom lišću. Obzirom da meteorolozi za naredne dane najavljuju nestabilno vrijeme i mogućnost oborina za suzbijanje plamenjače vinove loze u uvjetima intenzivnog porasta, nestabilnih vremenskih uvjeta predlažemo i dalje primjenu fungicida sistemičnog djelovanja: Zorvec vinable, Valis F, Forum star, Vincare, Mildicut 25 SC, Leimay, Enervin SC,  Momentum trio, Curzate F,  Magma Triple, Pergado F,  Fantic F, Orvego SC, Ampexio, Azimut 80 WG, Orondis,   Sphinx extra 685 WDG, Metomorf i dr.

 

U uvjetima visoke relativne vlage zrake te (70-97%) te srednjim dnevnim temperaturama zraka (23-27 °C) uz niže noćne temperature zraka (15-17 °C) visoka je opasnost od razvoja pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator) te su 26.6. i 2.07. zabilježeni uvjeti za  infekcije s ovom gljivičnom bolesti, stoga obavezno primijeniti jedan od pripravaka: Dynali, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF, i dr.

 

U sortama koje su u fazi zatvaranja grozdova predlažemo primjenu botriticida za suzbijanje sive plijesni  (Botrytis cinerea):  Teldor, Pyrus 400 SC, Switch, Cantus, Chorus 75 WG, Geox).

 

Praćenjem pojave pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) feromonskim mamcima zabilježen je početak  let  druge generacije  (27.06), te je potrebno planirati provođenje zaštite tijekom ovog tjedna. Upozoravamo na važnost suzbijanja  gusjenica druge generacije ovog štetnika jer oštećenja koje one čine na bobicama pogoduju  razvoju sive plijesni na bobicama. Za suzbijanje koristiti jedan od dozvoljenih insekticida:

Belthirull, Baturad WP, Biobit, Lepinox plus, Affirm, Laser, Vertimec 018 EC, Plinto, Coragen SC., i dr.  Svi navedeni insekticidi imaju učinkovitije djelovanje na mlađe razvojne stadije gusjenica (L1-L2) prije no što one počnu stvarati zapredak!

Mogu se koristiti  pripravci iz skupine piretroida  Decis 2,5 EC , Chytrin max, Cypgold, Sumialfa 5 FL.

 

Suzbijanje američkog cvrčka!

Podsjećamo i na provođenje drugog tretmana za suzbijanje američkog cvrčka vektora zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD).

Prikaz dozvoljenih insekticida za suzbijanje američkog cvrčka dat je u tablici, a neki od njih registrirani su i za suzbijanje grožđanih moljaca.

 

 

 

 

 

PRIPRAVAK Američki cvrčak Grožđani moljci MAKSIMALAN BROJ

 TRETIRANJA U SEZONI

SIVANTO PRIME

(flupiradifuron)

+ 1X

 

DECIS 2,5 EC

(deltametrin),

CHYTHRIN MAX

(cipermetrin),

CYPGOLD

(cipermetrin)

 

 

 

+

 

 

 

+

1X
SUMIALFA 5 FL

(esfenvalerat)

 

+

 

+

ponavljanje tretmana

sukladno službenim preporukama

MAVRIK FLO

(taufluvalinat)

+ 2X
ABANTO (piretrin),

KRISANT EC (piretrin),

PYREGARD (piretrin),

DIREKT GREEN (piretrin),

 

 

+

2X
ASSET FIVE (piretrin),

 

PIRECRIS (piretrin)

+ + 3X
FLIPPER (masne kiseline kalijeve soli) +  

5X

 

 

U ekološkoj proizvodnji mogu se koristiti pripravci na bazi piretrina.

 

Američki cvrčak vektor je vrlo opasne bolesti vinove loze zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) koja je potvrđena na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje I suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN48/2018)  u demarkiranim područjima obavezno je praćenje i suzbijanje američkog cvrčka. 

U Zagrebačkoj županiji demarkirana područja obuhvaćaju područja u Svetoj Nedelji i Jagnjić Dolu kraj Samobora, te na području gradova Dugog Sela, Vrbovca, Ivanić Grada (Grabersko Brdo, Šumećani, Kloštar Ivanić) i Bedenice (Zelina), općine koja graniči s demarkiranim područjima u Krapinsko-zagorskoj županiji, područje Velike Gorice( D.Lomnica, Lukavec, Šiljakovina, Kozjača).

U  Gradu Zagrebu demarkirana područja obuhvaćaju Podsused, Gornji Stenjevec, Čučerje, Maksimir, Remete, Gračani, Nova Granešina, Sesvete, Đurđekovec, Glavnica, Adamovec, Blaguša, Kašina.

 

Suzbijanja vektora u demarkiranom području moraju provoditi svi posjednici vinove loze!

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete,  cvjetni podrast  prije primjene insekticida treba bit pokošen.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr