Obavijest vinogradarima

Savjetujemo vinogradare da zaštitite svoj vinograd protiv najznačajnijih gljivičnih bolesti jednim od slijedećih kombiniranih sistemično-kontaktnih pripravaka.

 

Zaštitu vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) obavite jednim od slijedećih pripravaka: Mikal Flash WG, Mikal Premium F, Forum Star DF, Ridomil Gold Combi WG ili MZ, Pergado MZ WG, Galbem F WG, Galben M WG, Electis WG, Acrobat MZ WG i sl.

 

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Zato 50 WG, Dynali, Falcon 460 EC, Topas 100 EC, Nativo 75 WG, Collis KS, Vivando KS i sl.

 

Kontrolom u vinogradima zamijećena je pojavnost američkog cvrčka. Prema zakonskim odredbama svi vlasnici vinograda u obvezi su suzbijati pojavnost američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Bell.) kao preventivnu mjeru borbe protiv fitoplazmi vinove loze, poglavito Zlatne žutice vinove loze (Flavescense doree). Savjetujemo ovu zaštitu i to na način da donju sapnicu dijelom usmjerite prema tlu jer se ovaj štetnik često zadržava na vegetaciji ispod trsova.

 

Za suzbijanje se može koristiti jedan od slijedećih pripravaka: Pirecris EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Sivanto Prime, Flipper, Cythrin Max, Pyregard, Krisant EC, Mavrik FLO ili Direkt Green.

 

Savjetujemo da ne koristite pripravke iste aktivne tvari više od dva puta u vegetaciji kako bi se postigla maksimalna učinkovitost djelovanja korištenog pripravka i spriječila rezistentnost.

 

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju na etiketi ili u FIS bazi Ministarstva poljoprivrede. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

 

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević       

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr