Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana

Posljednja uputa za zaštitu usjeva luka dugog dana upućena je krajem prvog tjedna ovog mjeseca (06.6. 2023.)! Pri kraju je vađenje i berba zimskog luka, a tržni uzgoj proljetnog luka iz sjemena se redovito valja zaštiti protiv najvažnijih uzročnika bolesti i nametnika! U višegodišnjim prosjecima lipanj je jedan od najvlažnijih mjeseci tijekom godine u kojem očekujemo nešto više od 100 mm oborina, ali na većini županijskih mjernih lokaliteta isto nije slučaj u 2023. sezoni (izuzetak je mjerno mjesto u istočnom Međimurju: Kotoriba – vidi Tablicu 1.). Ovog mjeseca dominiraju topli ili vrući i sparni dani, najviše su dnevne temperature najčešće u prvoj polovici bile rasponu 23,4°-28,9°C, a prema najavama proteklog je tjedna zabilježen prvi ovogodišnji “toplinski udar” s najvišim dnevnim vrijednostima koje su od 18.6. do 23.6. 2023. bile u rasponu 31,4°-35,3°C!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika luka dugog dana u prve dvije i pol dekade mjeseca lipnja 2023. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 26.6. 2023. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  58,2 mm 5.735 minuta 64,00 % 20,32°C
Mursko Središće 62,0 mm 7.160 minuta 78,16 % 19,95°C
Kotoriba 121,8 mm 8.065 minuta 78,00 % 19,71°C
Donja Dubrava 63,8 mm 13.270 minuta 73,95 % 20,26°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

Dana 23. lipnja o.g. u popodnevnim je satima zabilježeno grmljavinsko nevrijeme i lokalno tuča različitog intenziteta u središnjem dijelu, te uz rijeku Muru! Na svim je mjernim mjestima tog popodneva zabilježeno najčešće 24-42 mm kiše!

Vlažnost zraka je vrlo visoka, prosječne dnevne vrijednosti su uz riječne doline najčešće u rasponu 73-78 %! Danas očekujemo sunčani dan s najvišim temperaturama 28-30°C, a već sutra popodne moguće nove oborine (10 mm nove kiše)! Narednih sedam dana više neće biti vruće kao proteklog tjedna, a narednog je vikenda moguće novo nestabilno razdoblje s padalinama!

Zbog takvih smo uvjeta bilježili povoljne meteorološke uvjete za razvoj bolesti lukovičastog povrća u Međimurju, naročito na usjevima koji se navodnjavaju kišenjem ili orošavanjem. Najopasnija bolest plamenjača luka (Peronospora destructor) je do jučerašnjeg dana potpuno uništila zelenu nadzemnu masu pri slabije zaštićenim usjevima uzgajanim iz lučice uz riječne doline!

Vruće i sparno razdoblje sa jutarnjim rosama tijekom mjeseca lipnja pogoduju širenju plamenjače luka (Peronospora destrucor) u epidemijskim razmjerima na nezaštićenim ili sabije zaštićenim usjevima luka dugog dana (naročito na poljima gdje je blizu zimski luk ili proljetni luk iz lučice)! Posljednja tri tjedna su zabilježeni optimalni uvjeti i za razvoj drugih bolesti luka, npr. Botrytis (4 jake zaraze), Stemphylium (4 blage zaraze). Vrlo visoke temperature u proteklom razdoblju, uz moguću tuču s naknadnim oborinama povećavaju opasnost od pojave bakterijskih bolesti glavica luka (Pantoea, Pectobacterium)!

Stoga ponavljamo upozorenje da treba nastaviti sa mjerama zaštite protiv plamenjače u usjevima dugog dana (proljetni luk) uzgajanim iz sjemena, naročito ako se u blizini nalaze usjevi proljetnog luka uzgajani iz lučice. Usjevi luka dugog dana uzgajani iz sjemena još su uvijek vrlo osjetljivi na zaraze plamenjačom.

Tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana preporučujemo provoditi završne mjere zaštite od plamenjače (Peronospora), purpurne pjegavosti (Stemphylium) i plijesni (Botrytis spp.) u kraćim razmacima aplikacije, uz primjenu dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (fungicida) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

Budući zadnjih dvadesetak dana na svim mjernim lokalitetima dominiraju dani s najvišim temperaturama zraka 24-34°C, preporučujemo nastaviti pratiti populaciju poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci) u usjevima luka, naročito na poljima gdje se usjev uzgaja direktnom sjetvom sjemena. Kritična populacija tripsa značajno oštećuje nezaštićene usjeve luka uzgajane iz sjemena i naknadno omogućuje razvoj bakterijskih i gljivičnih uzročnika truleži luka (Pantoea, Pectobacterium, Stemphylium)! Stoga preporučujemo  poduzeti mjere usmjerene zaštite luka protiv ovog štetnika dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Nakon žetve žitarica dodatno očekujemo jači napad tripsa na usjeve luka!

 

U usjevima proljetnog luka iz lučice obaviti završne zaštite od plamenjače (Peronospora), plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii), purpurne pjegavosti (Stemphylium) i tripsa (Thrips) vodeći računa o karenci izabranih pripravaka (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

U kritičnim je uvjetima dominantnu bolest: plamenjaču luka (Peronospora destructor) potrebno redovito suzbijati više puta u kraćim razmacima (naročito tijekom 8-12 razvijena lista pa do formiranja 80 % promjera glavica), a utrošiti najmanje 400-450 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr