Obavijest poljoprivrednicima

Preporučamo svim poljoprivrednim proizvođačima čiji su trajni nasadi i povrtne kulture bili pogođeni tučom te jakim vjetrom, da naprave zaštitu kako ne bi došlo do razvoja bolesti na biljkama. Naime tamo gdje je pala tuča, na biljci je napravila rane koje su sada postale mjesto ulaska potencijalnim patogenima.

 

U vinogradima stradalima od tuče preporučamo pripravke a bazi folpeta: PERGADO F, FANTIC F, MIKAL PREMIUM F, MIKAL FLASH za suzbijanje peronospore (Plasmopara viticola)  te tim preparatima dodajte i neke koji suzbijaju pepelnicu vinove loze (Erysiphe necator) poput NATIVO WG, DOMARK ME, DYNALI EC, COLLIS, LUNA EXPERIENCE SC, i dr. 

 

U nasadima jezgričavog voća stradalog od tuče preporučamo primjenu pripravaka na osnovu kaptana: CAPTAN 80 WDG, MERPAN 80 WDG, CAPTION 80 WG ili KASTOR.

 

U nasadima koštićavog voća moguće je primijeniti CAPTAN WP 50.

 

Također je potrebno zaštititi i povrtne kulture koje su pretrpjele posljedice tuče nekim od navedenih preparata.

 

Kupusnjače – ORTIVA, SCORE 250 EC, NATIVO 75 WG, DIFCOR, SIGNUM, NEORAM WG, i dr.

 

Krumpir – INFINITO, NEORAM WG, NORDOX 75 WG, ORTIVA, REVUS, SIGNUM, POLYRAM DF, PROXANIL 450 SC, RANMAN 400 SC, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 i dr.

 

Salata POLYRAM DF, RIDOMIL GOLD R, ORTIVA, ORVEGO, ZAKEO 250 SC, AIRONE SC, TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, SIGNUM, GEOXE i dr.

Luk i češnjak – ORTIVA, QUADRIS, ZAKEO 250SC, LUNA EXPERIANCE, SCORE 250EC, SIGNUM i dr.

Na svim poljoprivrednim kulturama preporuka je da se koriste i fiziološki biostimulatori kao što su: Drin, Megafol, Amino Vital, Algo Vital, Poly Amin, Diamin Plus i dr.

Kod izbora sredstava za zaštitu obavezno vodite računa o miješanju preparata, posebice pazite na mogućnost miješanja biostimulatura sa zaštitnim sredstvima.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag ing fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr