Otporne sorte jabuke i mogućnosti u ekološkoj proizvodnji

Dana 07.06.2023.u Hodošanu  (Međimurska županija), u voćnjaku OPG KRANJČEC MILJENKO  održana je demonstracijska aktivnost: „Otporne sorte jabuke i mogućnosti u ekološkoj proizvodnji.“

Cilj demonstracije bio je prikazati razvoj i nastajanje novih sorata jabuka otpornih na najvažnije bolesti (čađava krastavost i pepelnica) te upoznati prisutne uz ekološku proizvodnju i sa ostalim mogućnostima približavanja „0,00“ rezidua ostatka zaštitnih sredstava na plodovima kako u konvencionalnoj tako i u ekološkoj proizvodnji jabuke.

 

U prvom dijelu DA, Natalija Hunjadi dipl. ing (viša stručna savjetnica specijalnosti ekološke proizvodnje) iznijela je novosti iz Strateškog plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. vezane uz ekološku proizvodnju voća. Posebno je važno do kraja perioda u EU uspostaviti najmanje 25 % ekološke proizvodnje. Osvrnula se na uspješne primjere iz prakse gdje su manji ekološki proizvođači uspjeli uspostaviti cijeli lanac od ekološke proizvodnje svojih proizvoda do konačnih kupaca.

Značaj ekološke proizvodnje važan je za zdravlje ljudi i njegovu prevenciju dok je sa druge strane istovremeno jedini dugoročno održivi način poljoprivredne proizvodnje kojim će se sačuvati tlo za buduće generacije.

Jedan od trenutnih problema jest kako je rast ekoloških površina i proizvodnje brži od rasta potražnje i kupovne moći za ekološkim proizvodima. Primjedba učesnika bila je da bi  predavanja sličnog tipa trebalo organizirati i za kupce i trgovačke lance koji će uskoro morati dio polica namijeniti ekološkim proizvodnima. Naime, još vrlo veliki dio potrošača uvjeren je da je ekološko – neprskano i vrlo malo rađeno. O tome da postoji vrhunska intenzivna ekološka proizvodnja informiran je tek neznatni dio potrošača. Objašnjeno je kako u svakoj zemlji ekološki proizvođači na drugačiji način dopiru do svojih kupaca. Negdje su to veliki osviješteni trgovački lanci, drugdje lanci kratke opskrbe za bogatiju klijentelu. Na nama je da ubrzano pokušamo naći svoj način.

 

Crimson Snow već se nalazi u trgovinama u Međimurja.

 

U nastavku DA Adrian Horvat, dipl. ing. (viši stručni savjetnik specijalnosti voćarske proizvodnje) u dijaprojekciji je prikazao novi sortiment jabuka otporan na najvažnije bolesti i neke lisne uši koji se ubrzano šiti u drugim zemljama. PINOVA, EVELINA, SIRIUS, MODI, SISI, BONITA, RAJKA, CAMEO, PILOT, CRIMSON SNOW, COSMIC CRISP, HONEYCRISP, HONNEYCRUNCH, ENVY, EVERCRISP, ORANGECRIPS, TELSE, JAZZ, SANSA, MELINDA, RED MOON, RED POP, SAMBOA, SMIXXTEN, SWEET TANGO, GIGA, AMBROSIA, ARIANE, GREEN STAR, LUCY (šarena iznutra), BAUJADE (tamno zeleni granny), HELIODOR (sličan zlatnom d.) VANESSA  i druge.

 

Crimson Crisp već je posađen u voćnjacima Međimurja.

 

Vezano uz klimatske promjene objašnjena je potreba da se neki dio sortimenta vrlo brzo mora mijenjati kako bi pratio promjene. U nekim državama u svijetu postoje već izraženi problemi sa starim sortimentom te se zakonskim regulativama ograničava njegova daljnja sadnja. Sa druge strane mlađi potrošači skloniji su po jednoj strani novitetima, po drugoj strani ekološkim proizvodima što također uvjetuje promjene u budućem sortimentu. Internet ubrzano širi informacije, samo treba krenuti.

Objašnjen je pojam zaštićene oznake kluba ® (slovo R u krugu), te mogućnosti i obaveze koje proizlaze iz „članstva“. Prikazani su i neki novi sustavi uzgoja jabuke sa protu insektnim mrežama, protu kišnim folijama, te sistemom „keep in touch„ koji također obuhvaća korištenje protu insektnih mreža, na zato posebno pripremljenim novim nasadima.

 

Sustavi sa protu insketnim mrežama sve se više šire u ekološkoj proizvodnji regije Bolzano.

 

Savjetnici su istaknuli kako i ekološki sortiment ima novije bolesti unesene sa istoka i zapada (marsonina, glomerela, alternaria) koje za sada možemo uspješno držati pod kontrolom primjenom ekoloških sredstava zaštite bilja. Na kraju DA  prikazala se paleta ekoloških proizvoda koje poljoprivrednici mogu koristiti kako u ekološkoj proizvodnji, tako i u konvencionalnoj proizvodnji koju sve više ograničavanju trgovački lanci kontrolom MDK (maksimalna dozvoljena količina rezidua).

 

Adrian Horvat, dipl. ing.