Obavijest ratarima / suncokret

Na području županije ranije zasijani suncokret u fazi je butonizacije. Druga zaštita obavlja se u vremenu početka cvatnje suncokreta, ako je moguće ući mehanizacijom u usjev. Primjenom fungicida preventivno vršimo zaštitu protiv najvažnijih bolesti na suncokretu: bijela trulež suncokreta ( Sclerotinia sclerotiorum), siva pjegavost stabljike suncokreta (Diaporthe helianthi), crna pjegavost suncokreta (Phoma macdonaldii), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), siva plijesan (Botrytis cinerea).

 

Registrirani fungicidi u suncokretu su: FOLICUR EW 250, NEORAM WG, PICTOR, RETENGO, PROPULSE, REVYVIT, ARCHITECT, PICTOR ACTIVE i drugi dozvoljeni.

 

 

Na usjevima gdje je vidljiva pojava lisnih uši opravdana je upotreba insekticida ako se vizualnim pregledom biljaka utvrdi pojava štetnika na rubovima parcele na 10 % zaraženih biljaka, a dozvoljeni insekticid je Mospilan 20 SP, Flipper i drugi dozvoljeni.

 

 

 

 

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ! Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22 .

 

                                                                                                                   Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                 e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr