Obavijest proizvođačima graha mahunara

Tijekom obilaska terena, u zaštićenom prostoru, uočena je pojava lisnih uši i tripsa. Direktne štete na listovima mladih biljaka graha mahunara očituju se u zakovrčanim i deformiranim listovima radi kojih je smanjena asimilacijska površina, a indirektne u mogućoj zarazi virusnim bolestima. Visoke dnevne temperature pojačale su aktivnost štetnika te je potrebno često vršiti vizualni pregled biljaka, uklanjati korove, postaviti žute ljepljive ploče i po potrebi provoditi suzbijanje selektivnim insekticidima: Karate zeon, Decis 2,5 EC, Flipper.

Dozvoljeni fungicidi za zaštitu graha mahunara jesu: ORTIVA,TAZER, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC, SINSTAR, AZBANY, AZTEK 250 SL.

Preporuka je da se redovito izvrši tretiranje usjeva nekim od biljnih stimulatora (aminokiselina ili algi). Njihova uloga u biljci ima utjecaj na fiziološke procese u vidu povećavanja otpornosti na stresne uvjete (visoke/niske temperature), te pospješuje vegetativan rast i razvoj biljaka. Neki od pripravaka: Kaishi, FitoAlgen F, Auxym, Bombardier, Drin, Poly-amin,  i drugi dostupni.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi brigu o zaštiti pčela, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/22).

 

                                                                                                                         Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                                   e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr