Obavijest maslinarima

Upozoravamo maslinare s područja Istre, da bilježimo let druge generacije maslininog moljca (Prays oleae) srednjeg intenziteta. Preporučujem maslinarima da provedu mjere zaštite protiv navedenog štetnika kad plod bude veličine oko 5 mm. Štete od ove generacije očituju se u opadanju plodova tijekom kolovoza i početkom rujna.

Preparati koji se mogu koristiti u tu svrhu jesu preparati na bazi:

Bacillus thurigiensis (Belthirul, Biobit, Dipel DF)

deltametrina (Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Ritmus, Scatto, Rotor super, Poleci plus, Demetrina 25 EC, Deltagri, Grial)

spinetorama  (Delegate 250 EW)

Također upozoravamo maslinare da pregledavaju svoje nasade na prisutnost maslininog svrdlaša ( Caenorhinus /Rhynchites cribripennis) metodom otresanja na bijelu podlogu jedanput tjedno. Ovaj štetnik najveće štete čini na malim plodovima uzrokujući njihovo crnjenje i otpadanje.

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB). Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

 

 

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

 marina.kocijancic@mps.hr