Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća o mjerama zaštite sredinom mjeseca lipnja

Prethodna preporuka za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika koštičavog voća upućena je prije dvanaest dana (02.6. 2023.)! Od početka mjeseca lipnja prosječna je temperatura zraka na razini višegodišnjih očekivanja (18,4°C), sparno je i povremeno padaju oborine lokalnog značaja (vidi Tablicu 1.)! Posljednja su dva jutra nešto svježija, s minimalnim vrijednostima uz riječne doline <10°C!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika koštičavog voća u prvoj polovici mjeseca lipnja 2023. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 14.6. 2023. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  30,4 mm 4.410 minuta 68,00 % 18,56°C
Mursko Središće 34,4 mm 5.650 minuta 81,50 % 18,37°C
Kotoriba 79,8 mm 6.175 minuta 82,00 % 18,20°C
Donja Dubrava 46,8 mm 8.560 minuta 80,51 % 18,48°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

U narednim danima očekujemo toplo i sparno razdoblje: najviše dnevne temperature narednih 5-6 dana očekujemo u rasponu 23-26°C, a jutarnje će vrijednosti nadalje biti 11-14°C! Moguće su manje količine oborina od lokalnog značaja tijekom narednog vikenda (17.6.)! Od početka narednog tjedna (19.-20.6.) očekujemo porast dnevnih temperatura na ljetne vrijednosti (29°C).

Oborine tijekom prve polovice lipnja o.g. omogućuju naknadne (sekundarne) zaraze većine dominantnih uzročnika bolesti koštičavog voća, a zbog lipanjske sparine, povremenih oborina, te jutarnje vlage (rosa) očekujemo njihov naredni epidemijski razvoj u slabije zaštićenim nasadima ili na netretiranim stablima – npr. krastavosti (Venturia), šupljikavosti (Stigmina), kozičavosti (Blumeriella), pepelnice (Sphaerotheca), dok se na šljivama još javljaju hrđa (Tranzschelia) i plamenjača (Polystigma). Na slabije zaštićenim i netretiranim stablima trešnje, višnje, breskve i šljive od kraja mjeseca svibnja i početka mjeseca lipnja o.g. jače se razvija šupljikavost lišća (Stigmina). Velika količina oborina na nekim mjernim mjestima u prvoj polovici ovog mjeseca uzrokovala je u istočnim dijelovima Županije pucanje plodova trešnje u dozrijevanju i razvoj smeđe truleži (Monilinia)!

VAŽNO: Lipanjske mjere zaštite u koštičavom su voću vrlo ograničene dozrijevanjem pojedinih voćnih vrsta i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja. Rane sorte koštičavog voća koje dozrijevaju i traje berba više ne preporučujemo tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja! Traje berba plodova srednje ranih sorti trešnje.

VAŽNO: Prve odrasle jedinke trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) uhvaćene su u središnjem dijelu Međimurja na žute ljepljive ploče tek 8. lipnja o.g., pa pojavu i štete od njihovih ličinki očekujemo na sortama trešnje kasnije epohe dozrijevanja (npr. Regina). Stoga 7-10 dana od njihove prve pojave (15.-17. lipnja) preporučujemo zaštititi sorte trešnje kasnije epohe dozrijevanja i višnje od uzročnika “crvljivosti” primjenom dopuštenih insekticida s propisanom karencom 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Za moguće suzbijanje različitih uzročnika bolesti prednost dajemo naizmjeničnoj primjeni kombiniranih fungicida propisane kraće karence (3 do 7 dana), uz pridržavanje ograničenja o najvećem broju primjene tijekom sezone (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Moguće je planirati i koristiti mikro-biološke pripravke radi zaštite plodova koštičavog voća početkom dozrijevanja protiv uzročnika truleži (npr. Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Pythium oligandrum).

U prethodnoj smo uputi vlasnike nasada bresaka, nektarina i šljiva obavještavali da zbog nešto nižih temperatura od prosjeka tijekom mjeseca travnja i prve dvije dekade mjeseca svibnja do početka lipnja nismo na netretiranim mladim stablima u središnjem dijelu Međimurja zabilježili pojavu ličinki uzročnika “crvljivosti” (Cydia, Anarsia) u vršnim mladicama ili plodovima.

Pojava leptira breskvina savijača (Cydia molesta) traje ove sezone u zapadnom i središnjem dijelu Međimurja od 12. travnja, a let prezimljujuće populacije breskvina moljca (Anarsia lineatella) u središnjem dijelu Županije je započeo tek 26. svibnja o.g.! U narednom razdoblju očekujemo jaču populaciju njihove druge generacije. Pri izboru insekticida za suzbijanje ljetne populacije uzročnika “crvljivosti” plodova bresaka i nektarina voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom godine). Također, birati sredstva s karencom 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Let prezimljujuće populacije šljivina savijača (Cydia funebrana) u središnjem dijelu Međimurja je započeo 31. ožujka o.g., ali prema iskustvima iz ranijih sezona od prve (prezimljujuće) generacije šljivina savijača ne očekujemo značajne štete. U drugoj polovici lipnja o.g. očekujemo brojniju pojavu druge generacije ovog štetnika. Upravo je druga generacija ovog nametnika vrlo štetna na plodovima šljive u formi crvljivosti i naknadnog razvoja truleži (Monilinia), pa njegovo usmjereno suzbijanje najavljujemo u drugoj polovici (krajem) lipnja i tijekom mjeseca srpnja o.g.! Također voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom godine). Birati sredstva s karencom 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Moguće je planirati i koristiti mikro-biološke pripravke radi zaštite plodova koštičavog voća početkom dozrijevanja protiv uzročnika “crvljivosti” (npr. Bacillus thuringiensis kurstaki) (K=nije primjenljivo)!

Voćare već nekoliko zadnjih sezona upozoravamo i na octenu mušicu (Drosophila suzukii), novijeg štetnika koji je prisutan u Međimurju od 2011. godine, a izravno utječe na širenje truleži voća! Stoga preporučujemo redovito postavljati plastične boce zapremine 250, 500 ili 750 ml na kojima se izbuše simetrično izbušene rupice (promjera 5 mm otprilike 3 cm ispod čepa boce). U boce se ulije jabučni ocat (ili vinski ocat ili vodena otopina kvasca sa dodatkom šećera) do otprilike polovice zapremine. Primjenom ovakvih mamaca djelomično se smanjuje populacija octenih mušica! Prema stranim podatcima (Linder i sur., 2015) od insekticida dopuštenih za primjenu u pojedinim koštičavim voćnim vrstama jedino acetamiprid (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) umanjuje štetnost octene mušice ploda (Drosophila suzukii)! Sličan posredni učinak očekujemo od novije djelatne spinetoram (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku. Flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji, odnosno mora biti u trenutku tretiranja pesticidima opasnim za pčele.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr