Obavijest proizvođačima krumpira

Početkom mjeseca lipnja agroklimatološke stanice i dalje bilježe pojavu infekcije plamenjačom te koncentričnom pjegavosti. Plamenjača krumpira (Phytophthora infestans) ekonomski je najvažnija bolest krumpira. Napada list, stabljiku i gomolje. Na listu se najprije vide žute pjege koje s vremenom postaju smeđe, a tkivo unutar pjega se suši.

Kod koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) simptomi se manifestiraju na donjim listovima na kojima se javljaju pjege unutar kojih su koncentrični krugovi.

Važno je da proizvođači pregledaju svoje usjeve, te obave mjere zaštite što prije.

Dozvoljena sredstava za suzbijanje plamenjače krumpira su: CUPRABLAU Z 35 WG , BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA, INFINITO, NEORAM WG, NORDOX 75 WG, ORTIVA, REVUS, SIGNUM, POLYRAM DF, PROXANIL 450 SC, RANMAN 400 SC, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 i dr.

Preparati ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC, ORTIVA suzbijaju koncentričnu pjegavost.

Pregledom usjeva krumpira uočena je i pojava krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Redovan pregled lišća i odstranjivanje listova sa leglima jaja najbolja je preventivna mjera suzbijanja krumpirove zlatice. U kemijsko suzbijanje se kreće kada se na busu nađu više od 2 odrasle zlatice (prezimjele generacije), a krumpir je slabo razvijen. Ličinke se suzbijaju ako do cvatnje ima 2-2,5 ličinki na busu, te ličinke ljetne generacije suzbijati kada ih ima 20-30 po busu.

Sredstava dozvoljena za suzbijanje krumpirove zlatice su: LASER, SUMIALFA 5 FL, MOSPILAN 20 SG, CYTHRIN MAX, DECIS 100 EC,  ROTOR SUPER i dr.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr