Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka gotovo sve agroklimatske stanice zabilježile su više od 25 l kiše po kvadratnom metru.

Prognostičari i u narednim danima najavljuju promjenjivo vrijeme s kišom pa voćarima preporučamo da redovito obavljaju preventivnu zaštitu nasada kako bi zaštitili plodove od infekcije. Za zaštitu mogu koristiti kontaktne pripravke na bazi metirama, ditianona ili kaptana.

Za zaštitu od pepelnice mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora, a u nasadima s jačim napadom pepelnice jabuke preporučamo koristiti  pripravke kao što su Sercadis plus, Luna experience, Revyona i slični.

 

Razmake između tretiranja potrebno je prilagoditi količini oborine.

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis