Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze prije ili početkom cvatnje

Prije dva tjedna (24.5. 2023.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja!

U proteklom mjesecu svibnju zabilježeno je vrlo promjenljivo meteorološko razdoblje: u prve dvije dekade dominiralo je svježe i kišovito, a tijekom zadnje dekade toplo i sparno vrijeme! Od 20.5. do 04.6. 2023. najviše su temperature zraka u Međimurskom su vinogorju svakodnevno bile u rasponu 24,1°-29,3°C! Za razliku od ostalih mjernih lokaliteta u Županiji, tijekom proteklog mjeseca svibnja u Međimurskom je vinogorju (mjerni lokalitet Železna Gora) padala dvostruko veća količina oborina (vidi Tablicu 1.)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika vinove loze tijekom proteklog mjeseca svibnju 2023. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 252,2 mm 11.970 minuta 68,00 % 15,43°C
Mursko Središće 118,6 mm 14.845 minuta 80,29 % 15,10°C
Kotoriba 112,8 mm 13.980 minuta 79,00 % 15,60°C
Donja Dubrava 92,6 mm 18.475 minuta 75,71 % 15,55°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 

Stoga smo tijekom prve dvije dekade proteklog mjeseca zabilježili primarne uvjete za razvoj nekoliko najvažnijih uzročnika bolesti vinove loze (Plasmopara, Erysiphe, Botrytis, Phomopsis, Guignardia) (vidi Tablicu 1. u preporuci od 24. svibnja o.g.), pa već u danima nakon 15. svibnja o.g. na lišću (i cvjetnim organima) osjetljivih vinskih sorti pronalazimo prve simptome sive plijesni (Botrytis) (npr. Rajnski rizling, Graševina, Solaris), a nakon 22. svibnja o.g.  i simptome plamenjače (Plasmopara) (npr. Moslavac bijeli ili Šipon, Kerner)!!

Tijekom prvog tjedna mjeseca lipnja ponovno su učestali kišni dani (nakon 3. lipnja o.g. svakodnevno bilježimo oborine) i pritom je ukupno izmjereno 24,2 mm oborina, uz prosječnu temperaturu 18,44°C i vlažnost zraka 69 %. Zadržavanje vlage na biljnim organima tijekom mjeseca lipnja traje 3.085 minuta (podatci sa mjernog “iMetos” uređaja na lokalitetu Železna Gora u vinskoj sorti Rajnski rizling), pa ponovno proteklih dana bilježimo povoljne uvjete za razvoj plamenjače (Plasmopara), pepelnice (Erysiphe), sive plijesni (Botrytis), crne truleži (Guignardia), crne pjegavosti (Phomopsis) i nekih drugih bolesti vinove loze!

U narednim danima nadalje će biti toplo (22-26°C), sparno i vrlo nestabilno razdoblje (uz mogućnost novih oborina 08.6., 12.6.)! Tijekom jučerašnjeg dana (06.6.) vinska sorta ranije epohe dozrijevanja Chardonnay započela je otvaranjem prvih cvjetova na lokalitetu Sveti Urban!

Zdravstveno stanje u nasadima: U ranijoj smo uputi vinogradare obavještavali da nakon skrivenog razdoblja pronalazimo prve simptome sive plijesni (Botrytis cinerea) na lišću nekih vinskih sorti (npr. Rajnski rizling, Graševina, Solaris), a nakon dana 22. svibnja o.g. prve simptome plamenjače lišća (Plasmopara viticola) (npr. Moslavac bijeli ili Šipon, Kerner)! Smatrano da je opasnost od epidemijskog širenja plamenjače vinove loze tijekom cvatnje vrlo velika! Nema dojave prvih simptoma sušice cvata (Phoma glomerata), a pojavu prvih simptoma pepelnice (Erysiphe) očekujemo na netretiranom grožđu u drugoj polovici lipnja! VAŽNO: Zbog uočene slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2022.), pri njihovom izboru preporučujemo prije početka cvatnje dodavati manje količine sumpornih pripravaka!

Početkom cvatnje vinograda preporučujemo nastaviti redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator), uz izbor kombiniranih pripravaka koji istovremeno daju bolju postranu zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! U nasadima gdje je od stadija vunastog pupa provedeno barem 4-5 usmjerenih zaštita prema ranijim uputama zdravstveno stanje vinograda je dobro.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije 23.4. 2023. (na lokalitetu Sveti Urban), ali brojnije ulove u dosadašnjem razdoblju nismo zabilježili (prosječni tjedni ulovi tijekom mjeseca svibnja o.g. nisu bili veći od 6 leptira po trapu – na lokalitetu Železna Gora). Pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) do početka ovog tjedna još nismo zabilježili!

Usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije prije ili početkom cvatnje vinove loze nije potrebno provoditi!

Tek od početka druge polovice svibnja o.g. (od 17.5. 2023.) primjećujemo pojavu prvih simptoma od nepredvidljivog napada zelene stjenice vinove loze (Lygus spinolae) na lišću osjetljivih vinskih sorti, ali štete nisu pronađene, niti dojavljene!

 

Tijekom cvatnje je zabranjena primjena insekticida u vinogradima!

 

Nakon cvatnje vinograda preporučujemo planirati i provoditi prvo usmjereno suzbijanje ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) – prirodnog širitelja zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

U mladim nasadima sadnje 2023. godine, kada mladice narastu na dužinu >15-tak cm, umjesto pojedinačnih površinskih fungicida, preporučujemo koristiti kombinirane fungicide protiv plamenjače ili peronospore (Plasmopara) (naročito nakon pojave prvih simptoma bolesti u vinogorju). Protiv pepelnice je u takvim nasadima moguće nastaviti koristiti sumporne fungicide, ali u smanjenim koncentracijama primjene!

 

U uvjetima bržeg porasta mladica vinove loze od kraja mjeseca svibnja i početkom lipnja o.g. na pojedinim je mjestima moguća pojava vršnog žućenja najmlađeg lišća kao posljedica nedostatka željeza!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis