Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Prema najavama, očekuju se nestabilni vremenski uvjeti sa oborinama, preporučujemo provesti zaštitu protiv uzročnika bolesti šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla), sa jednim od pripravaka koji su registrirani za tu namjenu: Delan 700 WDG – breskva, marelica, nektarina i trešnja; Captan WP 50 i Kastor u koštićavom voću ; Merpan 80 WDG u višnji i marelici.

Protiv bolesti kozičavosti lista trešnje i višnje (Blumeriella jaapi) koristiti jedan od pripravaka: Delan 700 WDG (trešnja) ili Luna experience (višnja) ili Chromodin S-65 ( višnja i trešnja) i dr.

Po potrebi, provesti zaštitu protiv lisnih ušiju sa jednim od pripravaka: Pirimor 50 WG (breskva, višnja, šljiva); Mospilan 20 SG (trešnja, šljiva, višnja, nektarina, breskva); Movento (breskva, nektarina, marelica, trešnja i šljiva) i dr.

Zaštitu je potrebno provesti po mirnom i toplom vremenu. Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, a potrebno je odstraniti korove prije tretiranja.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljena sredstva i njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

 

                                                                                  Zrinka Krpan dipl. ing. agr.

                                                                               E-mail: zrinka.krpan@mps.hr