Obavijest proizvođačima kukuruza

U usjevima kukuruza nakon nicanja, a nakon što kukuruz ima tri prava lista primjenjuju se herbicidi za korekciju prethodnih tretmana ili za suzbijanje višegodišnjih korova( slak, sirak i dr.).

Zaštita se u pravilu provodi do 8 listova kukuruza, a učinak herbicida usko je povezan sa razvojnom fazom korova.

Za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu mogu se primijeniti herbicidi: Banvel 480 S, Calaris 400 SC, Mustang,Fraxion, Basagran 480, Peak 75 WG, Starane 250, Callam, Motikan, Kalimba i dr.

Za suzbijanje uskolisnih korova mogu se primijeniti herbicidi: Tarot 25 DF, Motivell, Trawel, Elumis, Equip, Milagro  i dr.

Za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova mogu se primijeniti herbicidi: Elumis  Peak, Elumis Banvel, Monsoon active, Milagro Plus, Principal Plus 66,5 WG , Laudis , Cyntel 51 WG, Capreno , Spandis , Nikita i dr.

Herbicidima u ovom tretmanu potrebno je dodavati okvašivače.

Na parcelama na kojima korovi nejednako niču preporučamo da primijenite herbicide u split aplikaciji u fazi kad su korovi mali  (preporučenu dozi prepolovite na pola i obavite tretiranje u dva navrata u razmaku od tjedan dana).    

Kod tretmana obavezno paziti na mogućnost zanošenja sredstva na susjedne parcele.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

  Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr