Obavijest maslinarima

Nastavno na obavijest od 23.05. maslinarima u osjetljivim fazama razvoja preporučamo redovno najmanje dva puta tjedno pratiti zdravstveno stanje u nasadima:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

voditi računa o prisutnom značajnom infekcijskom potencijalu i zaštiti novog porasta ovisno o zadnje primijenjenoj zaštiti!!!

PREMA PROGNOZNOM MODELU:

velika vjerojatnost ostvarenja uvjeta za infekciju  na dan 05.06. inkubacija u tijeku (izbor pripravaka u tablici niže)

 

 

 

 

 

MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

od sredine travnja praćenje pojave imaga (feromonske lovke)

-upozoravamo da na pojedinim kontrolnim punktovima bilježimo ULOVE IMAGA ANTOFAGNE GENERACIJE iznad praga štetnosti

-u narednom razdoblju (slijedećih desetak dana) možemo očekivati pojavu gusjenica karpofagne generacije

PREPORUČAMO REDOVITE PREGLEDE ULOVA U FEROMONSKIM LOVKAMA NAJMANJE  DVA PUTA TJEDNO KAO I REDOVITI  PREGLED PLODIĆA!!!

-PRED NAMA JE JEDNO OD VAŽNIJIH TRETIRANJA U PROIZVODNOJ SEZONI I NE BI GA TREBALO IZOSTAVITI;

moguće je koristiti pripravke na osnovi spinetorama ili Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki ili deltametrina ovisno o tipu proizvodnje (pregled registriranih pripravaka u tablici niže)

 

MASLININ RESIČAR

(Liothrips oleae)

– od sredine travnja praćenje štetnika vizualnim lovkama

– obaviti pregled vrhova izboja na tipične simptome

– detektiranje prisutnosti korištenjem metoda otresanja na prisutnost štetnika

 

 

 

 

MASLININ SVRDLAŠ

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

REDOVITO NAJMANJE DVA PUTA TJEDNO OBAVLJATI PREGLED NA MOGUĆU PRISUTNOST I POJAVU METODOM OTRESANJA I PREGLEDOM PLODOVA!!!

– od pojave plodića pa sve do okoštavanja plod je izuzetno osjetljiv na ubode ovog štetnika, vrlo brzo pocrni i otpada, stoga kod neredovitih pregleda moguće je nepravovremeno uočavanje

– kod visoke populacije može se detektirati i na vizualnim lovkama

– suzbija se zajedno sa suzbijanjem maslinovog moljca pripravcima postranog djelovanja; prednost dati pripravcima kontaktnog i želučanog načina djelovanja;

– moguće korištenje i pripravaka repelentnog djelovanja (na osnovi sumpora)

 

 

 

PIPE

– na pojedinim lokalitetima od prošlog tjedna bilježimo značajniju prisutnost i aktivnost pipa;

–  preporučamo vizualne preglede vršnih izboja na simptome napada i metodu otresanja radi kontrole prisutnosti u krošnji;

– posebno povesti računa u mlađim nasadima i obnovljenim stablima;

– preporučamo POSTAVLJANJE I/ILI OBNAVLJANJE LOVNIH POJASEVA

 

ŠTITASTE UŠI

– još uvijek u fazi jaja ispod štitića;

– početak izlaska ličinki u niskom postotku

 

 

POTKORNJACI

– redovito uklanjanje ubušenih lovnih grana;

– radi smanjenja brojnosti populacije u nasadu redovito obnavljanje svježe odrezanih lovnih grana i/ili lovnih svežnjeva i/ili alkoholnih i vizualnih lovki

-održavanje dobre kondicije nasada

 

MASLININA MUHA

(Bactrocera oleae)

– početak praćenja populacije vizualnim i/ili feromonskim i/ili hranidbenim lovkama (administrativni rok 01.06.);

na kontrolnim punktovima detektiramo prisutnost imaga

-za održavanje niske populacije preporučamo masovni ulov feromonskim i/ili hranidbenim lovkama i/ili insekticidnim gotovim lovkama pravodobnim postavljanjem

 

Izbor SZB registriranih na maslini a prikladan za primjenu tijekom lipnja (izvor FIS-baza na dan 06.06.2023.)

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
 

krezoksim-metil

STROBY WG;

QUIMERA;

SUGOBY;

DECIBEL MAX

 

sistemično

 

paunovo oko

dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko
Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713  

SERENADE ASO

biološki fungicid i baktericid  

paunovo oko,

rak masline

sumpor COSAVET DF kontaktno pepelnica
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BELTHIRUL;

BIOBIT WP;

DIPEL DF

 

m. moljac

spinetoram DELEGATE 250 WG kontaktno, želučano m.moljac
flupiradifuron SIVANTO PRIME     sistemično štitaste uši,

m.muha

 

 

 

 

deltametrin

DECIS 2,5 EC;

DECIS 100 EC; POLECI PLUS; SCATTTO;

ROTOR SUPER;

RITMUS;

DEMETRINA 25 EC; DELTAGRI;

GRIAL

 

 

kontaktno, želučano

 

 

m.moljac

m.muha

m.medić

m.buha

 

 

parafinsko ulje

MINERALNO SVIJETLO ULJE; BIJELO ULJE;

PROMANAL NEU; OVIPRON TOP;

 

 

kontaktno

 

 

štitaste uši

 

masne kiseline kalijeve soli

 

FLIPPER

 

kontaktno

štitaste uši,

tripsi,

lisne uši,

cvjetni štitasti moljac

LOVKE

lambda-cihalotrin

CONETRAP BACTROCERA; KARATETRAP B kontaktno, želučano  

m.muha

GOTOVI MAMAC

deltametrin

ECO-TRAP;

DELMUR TRAP DACUS

kontaktno, želučano  

m.muha

 

Izbor SZB registriranih na maslini, dopušten za primjenu u ekološkoj proizvodnji a prikladan za primjenu tijekom lipnja (izvor FIS-baza na dan 06.06.2023.).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713  

SERENADE ASO

biološki fungicid i baktericid paunovo oko,

rak masline

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BELTHIRUL,

BIOBIT WP;

DIPEL DF

m. moljac
sumpor COSAVET DF kontaktno pepelnica
parafinsko ulje MINERALNO SVIJETLO ULJE; BIJELO ULJE;

PROMANAL NEU; OVIPRON TOP;

 

 

kontaktno

 

 

štitaste uši

 

masne kiseline kalijeve soli

 

FLIPPER

 

kontaktno

štitaste uši,

tripsi,

lisne uši,

cvjetni štitasti moljac

LOVKE

lambda-cihalotrin

CONETRAP BACTROCERA; KARATETRAP B kontaktno, želučano m.muha
GOTOVI MAMAC

deltametrin

ECO-TRAP;

DELMUR TRAP DACUS

kontaktno, želučano m.muha

 

Novosti i promjene redovito pratiti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS). Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Korisne stranice:

https://meteo.hr/

https://crocpa.hr/eko-model/

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis