Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Od protekle preporuke za zaštitu jabuke prošlo je 7 dana, a oborine zabilježene 31.05.2023.  uvjetovale su infekcije krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Na većini lokaliteta zbog nepovoljnih vremenskih prilika bilježimo jaku pojavu ove bolesti, a prema najavama meteorologa mogućnost pojave oborina i dalje postoji. Zbog svega navedenog potrebno je izvršiti zaštitu  primjenom sistemičnog fungicida u kombinaciji sa nekim od fungicida preventivnog djelovanja:

Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone,  Sercadis uz pripravke na bazi metirama ili ditianona ili kaptana.

U nasadima gdje postoji veći  problem sa pepelnicom koristiti pripravke Sercadis plus, Luna experience , Luna care ili Revyona i sl. Kod slabijih napada ove bolesti mogu se koristiti i  pripravci na bazi sumpora (provjeriti kod odabira sredstva osjetljivost sorata na primjenu navedenih fungicida radi moguće pojave fitotoksičnosti).

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

 

            

 Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr