Obavijest vinogradarima

Vinogradare savjetujemo da izvrše zaštitu čim mogu ući u vinograd, sistemičnim fungicidima protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i primijeniti jedan od fungicida: Mikal Premium F, Forum Star Ampexio, Pergado F. Protiv pepelnice (Uncinula necator) isto upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience, Dynali, Folicur EW 250, Collis, Vivando, Talendo, Stroby WG, Nativo ili  Topas 100 EC u kombinaciji s Chromosul 80.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji  

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis