Obavijest proizvođačima lijeske

Trenutni vremenski uvjeti su pogodni za infekciju uzročnika pjegavosti lista lijeske, te je potrebno odraditi zaštitu nasada pripravkom SIGNUM.

Pregledom nasada zabilježena je pojava lisnih uši (Aphis spp.) te je preporuka primijeniti jedan od insekticidnih pripravaka: SCATTO, MOVENTO itd.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

 

 

 Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis