Obavijest maslinarima

Na opažačkim mjestima za praćenje populacije 1. generacije maslininog moljca (Prays oleae) tijekom ovog tjedna na feromonskim lovkama zabilježeni su ulovi u visokom intenzitetu značajno iznad gospodarskog praga štetnosti.

Masline se na većini lokaliteta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nalaze u razvojnom stadiju početka cvatnje i pune cvatnje. Savjetujemo provesti mjere suzbijanja jednim od pripravaka na osnovi Bacillus thuringiensis – BELTHIRUL, BIOBIT WP, DIPEL DF koji su dozvoljeni i za primjenu u ekološkom sustavu proizvodnje.

 

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja i propisno zbrinuti ambalažu.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

ivana.tomac.talajic@mps.hr  

Pripremi za ispis