Preporuka vlasnicima trajnih nasada oraha

Pregledom komercijalnih nasada oraha na više lokaliteta u Osječko-baranjskoj županiji (Popovac, Bizovac, Đakovo i Dalj), utvrđeno je kako su kultivari oraha u fenofazi prema skali BBCH 69-71 tj. zametnuti plodovi su u intenzivnom porastu.

Uvidom u podatke agrometeoroloških postaja, utvrđena je značajna količina oborina u posljednjih 20 dana i to: mjerna postaja Bizovac – 55 mm, Dalj – 49 mm, Našice – 72 mm i Trnava 48 mm uz srednju dnevnu temperaturu od 12,5 °C do 15 °C i vrlo visoku relativnu vlagu zraka. Ovakvi klimatološki uvjeti pogodovali su vrlo ranom razvoju sive pjegavosti oraha ili antraknoze (Gnomonia leptostyla), čiji su simptomi vidljivi se na lišću i plodovima u obliku smeđih pjega sa nešto svjetlijim (sivim) središtem. Pjege su različite veličine i nepravilno su razmještene po listu. Kod jače zaraze već sredinom ljeta dolazi do prijevremene defolijacije, a plodovi ostaju šturi. Za tretman protiv ove bolesti u ovome periodu, registrirana su sredstva na bazi bakarnog hidroksida (Champion WG 50) ili bakarnog oksiklorida (Neoram WG). Od sistemičnih fungicida za ovu namjenu, registriran je kombinirani fungicid na bazi piraklostrobina i boskalida (Signum).

Navedenim pripravcima mogu se također tretirati (2-3 tretmana u vegetaciji) i nasadi oraha u kojima je primijećena pojava vrlo opasnih bolesti: gljivičnog raka oraha (Botryosphaeria dothidea) i bakterijske (crne) pjegavosti (Xanthomonas arboricola pv. Juglandis).

Ekološkim proizvođačima oraha može preporučiti pripravak Serenade Aso (Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713), ekološki pripravak koji suzbija široki spektar gljivičnih i bakterijskih oboljenja. Pripravak je registriran u orahu za suzbijanje bakterijske pjegavosti (Xanthomonas arboricola pv. juglandis), pa se voćarima može savjetovati provjera sporednog učinka ovog pripravka i na gljivični rak.

Od štetnika oraha u gotovo svim nasadima primijećena je nazočnost orahove grinje-lisne šiškarice (Eriophyes erinea) ali ovaj štetnik ne pravi značajnije štete. MEĐUTIM, u pojedinim nasadima kao i na solitarnim stablima na okućnicama, zamijećena je vrlo jaka pojava orahove grinje (Aceria tristriata; eng. walnut blister mite), koja prijeti značajnom smanjenju asimilacijske površine. Štete se očituju na listovima oraha s karakterističnim galama. Ova grinja za razliku od grinje-lisne šiškarice, na licu i naličju listova oraha stvara puno sitnija ispupčenja-gale (2-3 mm u promjeru) najčešće, žute, crvene ili smeđe boje. Na žalost u RH u zaštiti oraha nemamo registriranih akaricidnih ili sumpornih pripravaka.

Podsjetnik voćarima je kako let orahove muhe (Rhagoletis completa) u istočnoj RH još nije započeo. Prvi ulov imaga orahove muhe zabilježen je u vegetacijskoj sezoni 2022. godine, dana 18. srpnja. Također, podsjećaju se vlasnici nasada oraha koji su prijavili mjeru ruralnog razvoja M10.1.12. – KFK ili intervencija 70.01.01.), kako je potrebno postaviti u nasade feromonske, vizualne ili hranidbene klopke za Orahovu muhu (Rhagoletis completa), najkasnije 30.06. a koje uz redovite preglede i vođenje propisane evidencije, moraju ostati u nasadu do 31.08. tekuće vegetacijske sezone.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/)

 

 

dr. sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Pripremi za ispis