Obavijest proizvođačima luka na otvorenom

Mladi luk – zaštita mladog luka sađenog iz presadnica ili iz lučice, nakon razvijena tri prava lista, potrebno je provesti zaštitu fungicidom Neoram WG (karenca 3 dana) za suzbijanje plamenjače, a ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea) i bakterioze, SERCADIS PLUS (pjegavost lišća, hrđa K 14 dana) u uzgoju luka koji se konzumira kao mladi.

Za luk koji se vadi tijekom ljeta-proizvodnja glavica, a uzgaja se iz presadnica ili lučica, preporučam preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Peronospora destructor) i sive plijesni (Botrytis cinerea) od razvijena tri prava lista.

Fungicidi dozvoljeni za primjenu  na luku (uz naravno dodatak okvašivača) su: ALIETTE FLASH, CHROMOSUL 80, FOLICUR EW 250, INFINITO, KUMULUS DF, NEORAM WG, ORTIVA, ORTIVA TOP, QUADRIS, SCORE 250 EC, SHIRLAN 500 SC, SIGNUM, SWITCH 62,5 WG, LUNA EXPERIENCE, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC, RIDOMIL GOLD R, CUPRABLAU Z 35 WG i drugi dopušteni.

Potrebno je postaviti ljepljive ploče u usjev i prema ulovu štetnika izvršiti potrebno tretiranje sa nekim od insekticida koji imaju dozvolu za korištenje na luku na otvorenom: Decis 2,5 EC, Karate zeo, Laser, Cythrin max, Movento, Flipper, Decis 100 EC.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/22).

                                                                                    

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                                   e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis